ארכיון תג: נתניהו

יש להדגיש כי ראש הממשלה אינו חשוד בפרשת הצוללות!


נדמה לי שאת ההבהרה לפיה נתניהו כלל לא נחקר ואינו חשוד בפרשת הצוללות כבר קראתי עשרות פעמים, הן כדיווח על הודעות לשכת ראש הממשלה והן כדיווח של כתבני חצר בתקשורת. נתניהו כל כך לא חשוד בפרשת הצוללות והספינות והמספנה באופן שהחזרה האינסופית על ההבהרה הזו כשלעצמה מעוררת חשד מסוים.

אז במסגרת אי החשד הכללי ברצוני בכל זאת להעלות כמה שאלות שמאד מטרידות אותי

א. מה ההסתברות שמיקי גנור שקיבל מעמד של עד מדינה בפרשות האמורות והוא המתווך בין היצרן הגרמני למערכת הביטחון יעסיק דווקא את דוד שימרון כעו"ד? אין חולק שמרון מיצג אישית את ראש הממשלה והוא ושותפו הנם אנשי אמונו של נתניהו במובן המובהק ביותר. מאידך באמת שבישראל לא חסרים עורכי דין מצוינים. האם יש אפשרות בכלל להאמין שהבחירה בשמרון היא מקרית וללא שום קשר לקרבתו לראש הממשלה?

ב. העסקות הרלוונטיות הן עסקות החייבות באישור הקבינט הביטחוני ובמיוחד של שר הביטחון וראש הממשלה-ידוע כי שר הביטחון התנגד לרכישת שלוש צוללות נוספות- האם ייתכן שעו"ד שמרון וראש הממשלה לא ידעו שהם פועלים בניגוד למדיניות משרד הביטחון? האם לא היה ברור להם שכנגד התנגדות זו יש לגייס תמיכה מגורמים אחרים לרבות המל"ג ?

ג. האם סביר שגנור היה משחד גורמים מקורבים כמו סגן ראש המל"ג מבלי שקיבל מידע שאכן ראש הממשלה יתמוך בעסקה אם יקבל גיבוי? האם לא סביר שלשם כך למשל הועסק שמרון? אם לא – מה היה בכלל תפקידו?

ד. האם הגיוני שאת שמרון ואת נתניהו ייצג עו"ד אחד בפרשה [עו"ד ויינרוט] האם ייצוג כפול זה לא נועד לצורך תיאום גרסאות והעלאת חזית אחידה ?

ה. אם אכן מנוי וגמור היה עם נתניהו למרות המלצות מערכת הביטחון לתמוך בעסקה מטעמים מדיניים וצבאיים – מדוע בכלל נדרש שוחד של כל כך הרבה גורמים מעורבים? למה להשיג בשוחד מה שממילא היה ניתן בדרך הרגילה?

כאמור לא נותר לי אלא לחזור ולהדגיש שנתניהו כלל אינו חשוד בפרשות אלו