ארכיון תג: נתניהו

שוחד למען הדמוקרטיה וחופש העיתונות


ישעיהו ליבוביץ המנוח נהג לצטט אמירה לפיה "שחקנים זונות ופרופסורים תמיד אפשר להשיג" . ניתן כנראה להחיל את האמירה על חוות הדעת המלומדות של פרופסורים למשפטים ,ביניהם אלן דרשוביץ, לפיה אסור להרחיב את הגדרת השוחד ליחסי תקשורת פוליטיקאים כי זה "מסוכן לדמוקרטיה".

מבחינת הגדרת השוחד ברור שמתן סיקור חיובי תמורת טובות הנאה שלטונית מהוות שוחד שהרי לגבי התמורה אין זה משנה "אם היה כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת" הבעיה לא בחוק אלא בפרשנות מאד אקטיביסטית ויצירתית שמבקשים ממערכת המשפט לעשות והוא לצמצם את הגדרת עבירת השוחד כך שלא תחול על סיקור תקשורתי אוהד. מסתבר שכולם תומכים ביצירתיות ואקטיביזם שיפוטי שעוקר מהחוק את משמעותו המובנת -כשזה נוח להם.

הנימוק של פגיעה בדמוקרטיה הוא המקומם מכולם-הדמוקרטיה מחייבת שתעמוד לרשות הציבור תקשורת הגונה שלא נקנית בכסף או בטובות הנאה ,שמי שיכתוב בעיתון הם עיתונאים מקצועיים והגונים ולא לבלרים של בעל עיתון חמדן. כנראה שקשה מאד להשיג כאלו אבל לקרוא להזניה ממוסדת של התקשורת דמוקרטיה זה באמת יותר מדי.