ארכיון תג: מרכז רפואי הדסה

רופאים כנפקדים משירות קרבי


כל מי שלמד דיני עונשין [לפחות בזמני וזה היה ממש מזמן] זוכר בוודאי את הפרק שדן בהלכת הכוונה ובהנחת הכוונה ואיך יש להבחין בין השתיים. הנחת הכוונה משמעה שאדם מתכוון בדרך כלל לתוצאות הטבעיות של מעשיו  וזו הנחה עובדתית שניתן לסתור אותה. מאידך הלכת הכוונה קובעת כי  שכאשר אדם עושה פעולה שיכולה לגרום בדרגה גבוהה של הסתברות לתוצאה מסוימת רואים אותו כמי שהתכוון לגרום לאותה תוצאה.

בין אם נחיל על קבוצת הרופאים המורדים בהדסה את הנחת הכוונה ובין אם נחיל עליה את הלכת הכוונה התוצאה די זהה. הרופאים נכנסו למאבק, שלא ייתכן שלא ידעו או צפו בוודאות שיגרום לפגיעה ממשית בטיפול בילדים. הפגיעה הזו היא שאף הבאה להם את היתרון בתמיכת ההורים במאבקם. לגבי משמעות הדברים שעלי לראותם כמי שהתכוונו לפגוע בטיפול בילדים החולים אפילו מניעיהם טהורים.

התנהגות הרופאים המתפטרים בהדסה מזכירה לי מרידות של חיילים ביחידות מפוארות שנוטשים מוצב כי רבו עם מפקד הפלוגה. בישראל הורי החיילים מיד מאשימים את הפיקוד כי החיילים הם הילדים של כולנו שמותר להם הכל. בצבאות אחרים היו מוציאים להורג על עבירה כזו. הרופאים גרועים בהרבה כי הם עזבו בידיעה ברורה שהטיפול בילדים חייב להיפגע עד שיימצאו להם מחליפים והמחלקה תחזור לפעול כרגיל-אם בכלל. לא יכול להיות ויכוח או עימות מקצועי שיכול להצדיק התנהלות כזו.

רופאים כאלו לא הייתי מעסיק -לפחות לפרק זמן -בשום מוסד רפואי יהיו התלונות המקוריות שלהם מוצדקות ככל שיהיו ואני בהחלט מניח שהצדק לא מצוי במחנה אחד. איני יודע אם לגישור יש תוחלת אסור למשוך אותו ועל בג"ץ' אם ייכשל הגישור' לדחות את העתירות על הסף. על הדסה להיערך לטיפול עם רופאים אחרים וההורים יחליטו היכן הם רוצים שהילדים יקבלו טיפול. יש לדחות על הסף כל דרישה להקמת מחלקה ב"שערי צדק" ,לא מפני שמחלקה נוספת היא רעיון רע כשלעצמו, אלא שאסור לקבל החלטות כאלו תחת לחץ בריוני.

רק לאחר הפסקת מחול השדים וחזרה לשגרת טיפול ניתן לערוך ברור ביחס לעתיד ולקבל החלטות ואז איני שולל שום החלטה לרבות לא הקמת מחלקה נוספת או הטלת איסור על תיירות מרפא כל עוד לא ניתן להבטיח לילדים החולים טיפול באגף נפרד. הנושאים הללו חשובים דיים על מנת שילובנו גם בדיון ציבורי ללא צורך בסנקציות ועתירות חסרות שחר לבית המשפט העליון