ארכיון תג: הטרדה מינית

ואם אושרת קוטלר הייתה נענית?


לרשימת הגברים בעלי העמדה המנצלים את מעמדם והשפעתם לצורך השגת טובות הנאה מיניות, מנשים הנמצאות במעגל ההשפעה שלהם, נוסף שם ידוע, אלכס גלעדי, אשר אשת התקשורת אושרת קוטלר טוענת שהציע לה ארוחת ערב "ומשהו בנוסף" בתמורה לקידום מקצועי. בינתיים נוסף נדבך לעלילה ע"י העיתונאית נרי לבנה [הפרטים מבחילים] וכבר יש לי חשד שזה לא הסוף. ככול הנראה גברים בעמדת כוח מסוג זה אינם מעוניינים במין ברצון שבוודאי יכלו להשיג, אלא הם מעדיפים לסחוט מין ממי שאינה מעוניינת במיוחד וזאת כביטוי לכוח ושליטה,אחרת אני מתקשה להסביר את ההתנהלות.

לכל המזדעזעים צר לי לבשר שלא דבק שמץ של אשם פלילי בגלעדי מהטעם הפשוט שהמעשה אירע על פי הנטען ב-1994 והחוק למניעת הטרדה מינית נחקק ב1998. יש לי ספק אם הצעה מעין זו, כשהיא חד פעמית, יכולה להיחשב היום כהטרדה מינית, אולם יתכן שהיענות להצעה דווקא היא הייתה מביאה את האפיזודה בגדר החוק הפלילי, באשר היא הייתה מתפרשת כהסכמה עקב יחסי מרות -דהיינו עבירת "בעילה אסורה בהסכמה". תודו שזה מצב מעניין בו דווקא הסכמת האישה יכולה להפוך את המעשה לפלילי.

אפשרות מעניינת לא פחות מבחינה משפטית מתרחשת כאשר הגבר המעוניין אינו אומר דבר ואינו מציע דבר אולם שמעו יצא למרחקים וידוע שנשים שהצליחו להתקרב אליו ולהעניק לו מחסדיהן לא הפסידו בעסקה וזכו לקידום. אני מקווה שאין מי שתטען שדברים כאלו אינם מתרחשים בחיים. האם במקרה כזה נאמר שהגבר בכל זאת עבר עבירה פלילית בעצם היענותו? האם חובה על הגבר לא לנצל את הילת מרותו ולסרב לכל הצעה מינית מצד הכפופה לו בהנחה שהצעה כזו נגועה מלכתחילה?

נקצין את הסיטואציה-אשה החפצה מאד בקידום מבהירה לגבר בעל ההשפעה שאם יינתן לה הקידום המקצועי המיוחל היא תגמול לו ותעניק לו חסדים מיניים. האישה זוכה לקידום אך אינה מעניקה דבר "בתמורה", האם ניתן להאשים אותה בקבלת דבר במרמה? האם נכון יהיה לעשות זאת?

סתם כמה נקודות למחשבה. אמרו שהפרשות שהתפרסמו לאחרונה הן תחילתה של מהפכה – ייתכן. יש לזכור שמהפכה יכולה להוביל לכל מיני כיוונים שלא נצפו בראשיתה-כך ההיסטוריה מלמדת.