כך נבחרים שופטים?


רשימה זו נכתבת תחת הרושם המזעזע של חילופי האשמות בין יו"ר ועד מחוזי חיפה עו"ד תמי אולמן לשופט רון סוקול. לפי כתבה ב-ynet עו"ד אולמן העלתה האשמה חריפה לפיה "בשבועות האחרונים כבוד השופט המחוזי רון סוקול מארגן כנגדי מחול שדים שנובע מכך שלא תמכתי בו לכהן כשופט בבית המשפט העליון אלא בכבוד הנשיא אלרון, שהיה מועמד הלשכה כולה. כעת ההתנהלות כלפי החמירה עוד יותר לאור סירובי לתמוך בו לתפקיד נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה. כבוד השופט סוקול בחר לשלוח אלי 'שליחים' שופטים ועורכי דין, אשר מנסים להשפיע עלי לשנות את דעתי ומנסים 'להסביר' לי מדוע עמדתי עלולה להיות לי לרועץ בעבודתי היומיומיות בבתי המשפט, וזאת באמצעות שורת מסרים מאיימים שנועדו להלך עלי אימים".

השופט סוקול על פי אותו פרסום  הגיב וטען: "מעולם לא שלחתי שליחים לעו"ד תמי אולמן או לכל אדם אחר על מנת לאיים עליה. מעולם לא אמרתי שעמדתה לגבי מועמדותי לבית המשפט העליון תפגע בעבודתה או תשפיע על יחסי אליה ומעולם לא ביקשתי מאיש להלך עליה אימים. מדובר בהשמצה חסרת כל בסיס. ככל שמי מעורכי הדין או השופטים הביע בפני עו"ד אולמן את דעתו עליי ועל מועמדותי לבית המשפט העליון, או לתפקיד נשיא בית המשפט המחוזי, הדברים היו על דעתו בלבד".

אני, אגב, משוכנע שכבוד השופט סוקול דובר אמת. גרסת האיומים המפורשים היא בלתי סבירה בעיניי –זה באמת מהלך מטופש מדי ואיני מאמין ששופט יסתבך בו ,לא ישירות ולא כשהוא פועל בשליחותו של שופט אחר. מאידך כאשר נשלח שליח או כמה שליחים מטעמו של שופט לעורך דין פעיל האפשרות שמדובר באיום מוסווה עולה מהר מאד לתודעה. הרי אפשר לומר לעורך הדין המחוזר כי השופט המחזר סמוך ובטוח שהיחסים הטובים ביניהם יימשכו וכל אחד יבין שמדובר בעצם בסוג של איום מרומז.

יש לשים לב לעובדה חשובה מאד- על פי הפרסום, ואני נסמך רק על הפרסום, אין השופט סוקול מכחיש ששלח שופטים שליחים אל עו"ד אולמן ובמילים אחרות הפעיל כלפיה מסע שתדלנות. בתמימותי לא חשבתי ששופטים מכהנים יעסקו בשתדלנות כזו למען עצמם ולו רק מהטעם שעצם העיסוק בכך יכול להחשיד את מלאכת השפיטה שבה הם עוסקים. כאשר שופט מאד צריך משהו מעורך דין פעיל ,ייתכן מאד שאותו עורך דין צריך מאד משהו מהשופט ואני לא רוצה להמשיך.

אם תרצו זו עוד הוכחה שיש להוציא את התפקיד של מינוי שופטים מידי ההרכב הנוכחי של הוועדה לבחירת שופטים ויש להקים ועדה ציבורית נטולת שופטים פעילים ,פוליטיקאים ועורכי דין פעילים ובעלי אינטרסים ו/או מחויבויות אחרות ואישיות. דומני שהאירוע שנחשף מהווה רק קצה הקרחון של מציאות עגומה בכל הנוגע לבחירת שופטים ובמיוחד לתפקידים הבכירים במערכת. מכל מקום ראוי לרענן את כללי האתיקה השיפוטית כך שיכללו הוראות מפורשות בדבר המותר והאסור לשופט המבקש קידום.