"גוש חוסם"


שוב אני רואה אופטימיות חסרת בסיס במחנה השמאל- מרכז בשל ניחוח הסקרים. הערת ביניים – כשאני אומר שמאל מרכז  אני מודע לכך שמדובר בשרידי שמאל לכל היותר. ובכן המצב הוא שגם לפי ממוצע הסקרים עדיין יש לקואליציה הנוכחית רוב. התקווה היא לייצר גוש חוסם באמצעות תמיכה הכרחית, הנלקחת כמובנת מאליה, של הסיעות הערביות, שאמורות למלא בהכנעה את התפקיד שמועידים להן. מי אמר לכם שסיעות אלו לא יחליטו להימנע בעת הצגת ממשלת ימין תמורת התחייבות כתובה לתכנית חומש מרחיקת לכת למגזר הערבי?

האם לא הגיוני במצב שאין אפשרות להקים ממשלת "שמאל" מרכז אלא קואליציית מרכז – ימין וימין, או קואליציית ימין בלבד, שהסיעות הערביות יחליטו שזו אינה עדיפה על זו וימנעו מהצבעה בעת הצגת הממשלה. במהלך פוליטי כזה הן יאפשרו קיום ממשלת ימין-בתמורה נכבדה ביותר למגזר הערבי שמצפה מהם להישגים ממשיים יותר!

כדי להגיע בכלל לאפשרות תאורטית של גוש חוסם חייבים 7 מנדטים לנדוד שמאלה וגם אז כלל לא ברור שתמיכת הסיעות הערביות נתונה. בכל מקרה על הפרק בכלל לא עומדת הקמת ממשלת שמאל מרכז שאינה נראית אפשרית על פי המספרים כעת. קיימת אמנם תקווה שהחרדים יצטרפו לגנץ מפחד ממשלה רחבה שתותיר אותם בחוץ-איכשהו אני לא רואה גם מימוש של תסריט כזה כסבירה, לא על פי המספרים ולא על פי הנטיות, אבל בכל מקרה אנחנו עדיין מדברים על מפלגת ימין מרכז-חרדים ותו לא.

צריך להפריד בין שני דברים-קיים סיכוי מסוים [לא גבוה] להדחת נתניהו כבר לאחר הבחירות -להערכתי אין סיכוי למהפך מהסוג שתומכי מפלגת העבודה מייחלים לו.

אני מודע שכמה מחבריי מיחסים את הניתוח לעיל לפסימיות הבסיסית שלי אבל אנא התבוננו בעובדות תוך שאתם מפשיטים מהן את משאלות הלב שלכם -אני מעריך שתגיעו לאותה מסקנה. אנא השתדלו לא לחזור על הציפיות האבסורדיות של הבחירות הקודמות שהתגלו כנטולות יסוד