Author Archives: גולדבלט משה

עו"ד עצמאי העוסק בתחום נזקי גוף,רשלנות רפואית,נפגעי זיהום תעשייתי והגנה על זכויות חולים ונפגעים. בעל משרד עצמאי הפועל בקרית מוצקין

שאלה לבחינה בדיני עונשין ובדיני תקשורת


ראש הממשלה נפגש עם בעלים של עיתון עוין לו ולמדיניותו. בשיחה מבטיח הבעלים של העיתון סיקור אוהד בתנאי שראש הממשלה ידאג לצמצם הפצתו של עיתון מתחרה, אשר עליו יש לראש הממשלה השפעה. השיחות מוקלטות ומתפרסמות וראש הממשלה טוען להגנתו כי לא הייתה לו כל כוונה לתת תמורה כלשהי, אלא רק ביקש לשטות בבעל העיתון ואף להשיג ראיה נגדו ודרך התנהלותו כלפיו.

א. בהנחה שגרסת ראש הממשלה נכונה בכל פרטיה -האם ניתן להאשים את ראש הממשלה בעבירות פליליות ואם כן באילו עבירות?

ב.האם תשתנה התשובה אם ראש הממשלה אף הבטיח לשנות חוק קיים במסגרת העסקה הפיקטיבית?

הנחיה-דון בתשובתך בקשר לעבירות השוחד, הפרת אמונים,סחיטה, קבלת דבר במרמה ובעבירות הנגזרות כגון עברת ניסיון ובעברת שידול.

ג. האם התשובה תשתנה אם הסתבר שראש הממשלה לא יכול היה עובדתית לפעול לצמצום תפוצת העיתון המתחרה?