כמה הערות על שחיתות


א. זמן רב מקננת בי תחושה שהציבור מקדש ומעריץ את מצליחנים ו"מנצחים" ולא מקדיש זמן רב מדי למחשבה כיצד הגיעו להצלחתם ולעושרם ובאילו שיטות. עניינו של הציבור מתעורר רק כאשר מתברר שמי מהמצליחנים הללו נפל בגדול ועמו ירדו לטמיון כספי ציבור-אליעזר פישמן הוא דוגמא מובהקת . במצב זה הציבור לעתים חש שהוא ה"פראייר" התורן ואף אחד לא אוהב את ההרגשה. מעבר לכך הכלל הוא גנבת ומצאת – תאמין. בארץ זו, הנוכלת את יושביה, הגיוני שכלל זה יהיה המקובל ביותר.

ב. יחסו של רוב הציבור לחשדות בדבר גילויי שחיתות של אנשי ציבור דומה מאד ליחסו של אוהד כדורגל להחלטות השופט במשחק. אם השחקן בקבוצה שהצופה אוהד הכשיל בגסות ברחבה שחקן יריב והשופט שרק לפנדל אזי יש לאוהד כמה וכמה הערות על השופט ובעקר על אמו ועיסוקיה. לעומת זאת אם המצב הפוך אזי השופט הוא התגלמות הצדק עלי אדמות.

כך גם היחס לחקירות השחיתות- תלוי איזו מפלגה הצופה אוהד. קראתי רשימה של עו"ד חיים משגב, איש ימין ידוע, המסביר שקבלת מתנות בהיקף של מאות אלפי שקלים מהווה לכל היתר עבירה טכנית של אי דיווח מסוג של ברירית קנס. אין זה משנה בכלל אם הוא צודק או לא, אין לי ספק שלו הייתה עבירה הזאת מיוחסת למי מהמחנה הנגדי, משגב לא היה נחלץ להגנתו.

ג. העיתונאי יואב יצחק מספר לנו שהיועץ המשפטי לממשלה מסר למקורבו שיוגש כתב אישום נגד נתניהו רק במקרה של וודאות מוחלטת להרשעה ומיד אני מתחיל לשאול את עצמי מה עומד מאחורי הדברים בהנחה שהידיעה מהימנה. אין דבר כזה וודאות של 100% להרשעה ולו מהטעם שאיש הציבור עלול למות לפני סיום משפטו [ע"ע פואד בן אליעזר ז"ל].

המבחן המקובל גם אינו "ודאות קרובה להשגת הרשעה " כפי שיואב יצחק טען, אלא הוא של "סיכוי סביר להרשעה". האם מנסים להכניס מבחן מיוחד ומקל לראש הממשלה? האם מנדלבליט מתכוון לא להגיש כתב אישום בנימוק שיזמין התערבות בג"ץ? אני מקווה מאד שמנדלבליט לא אמר את הדברים כי גם כך חלק נכבד מהציבור משוכנע שהוא לא יפעל נגד ראש ממשלה שקידם את מינויו לתפקיד ולכן היה עליו לפסול עצמו מעיסוק בנושא.

ד. נימוק מעניין להגנתו של נתניהו שמעתי רק לאחרונה. עבור מילצ'ן מאות אלפי שקלים שנתנו לראש הממשלה עבור מוצרים מתכלים, כמו סיגרים ושמפניה, אינם אלא "פיסטוקים". את השוחד והיקפו צריך לבחון לא מנקודת מבט המקבל שעבור מדובר בסכומים משמעותיים, אלא של הנותן. עבור מילצ'ן דין מאה כדין פרוטה ואי אפשר לבוא בטענות על פרוטה שחבר נותן לחבר אחר.

זה הזכיר לי משהו, אבי שושלת קנדי, ג'וזף קנדי, איש עסקים ופוליטיקאי שנוי מאד במחלוקת, אמר כי "ידעתי תמיד שאפשר לקנות שרים סנטורים וחברי קונגרס-אבל לא ידעתי שהמחיר זול כל כך". התעריף לראש ממשלה כנראה גבוה יותר.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

תגובות

 • אל רום  On 30 בינואר 2017 at 16:49

  תודה על הפוסט עו"ד גולדבלט , רק שברשותך :

  תחילה , הקונצנזוס הוא מלא וגורף , גם מימין , וגם משמאל , ואפילו מקורבים לנתניהו : מוטב היה לו , נוח היה לו ולכולם , ואפילו אם רק בדיעבד , לא לקבל מתנות דנן מחברים . האם זה לא כלום ? ודאי שלאיו !! לכן , אין לגרוס כפי שגרסת בפוסט , שכל דבר תלוי בנקודת ההתבוננות ובצד בו המתבונן שרוי . יש גם עינינים שהם קונצנזואלים . האם מתנות דנן , תורמות לאמון הציבור בראש הממשלה ? מי יגרוס כך ? רק יכרסם באמון ! לא כל שכן , כאשר עסקינן , לא במתנה בעלת נופך אישי וסנטימנטלי , אלא , מגלמת בעיני הציבור נהנתנות פרופר : סיגרים ושמפניה . זה ככה באופן מופשט וכללי יותר .

  לא ניכנס למלוא הסיבוכים , אבל , ייתכן בהחלט שכך גרס מנדלבליט ( ראה לינק ) . ושיקוליו עימו :

  אני לא מסכים כלל שזה מחמת הקירבה ועצם היותו מינוי של נתניהו לכאורה ( הפרודצורה של המינוי , הרבה יותר גדולה מנתניהו בלבד , אין צורך להפריז ) .הוא טוען ( מנדלבליט לכאורה ) שכאשר מדובר בנושא של הפרדות רשויות , או ענינים חוקתיים דנן ( לא ניכנס לסיבוכים של הגדרות ) אזי :

  יש לו אחריות לתפקוד הממשלה המכהנת . אותו עיקרון פילוסופי של חסינות נניח של חברי כנסת . כך אי אפשר , באמצעים כוחניים או גורפים , להשפיע על קונפיגורציה פוליטית , או על כהונה ופעילות פוליטית של נבחרים . זהו הטיעון שלו לכאורה מסתבר ( ראה לינק ) . ולכן , כפי מזוז והאי היוני דאז ( בניגוד לעמדת ארבל ) אזי , הוא מחפש ודאות , וגמורה ( מזוז לטענתו לכאורה , חיפש ודאות קרובה מאוד , והוא : גמורה ) .

  האם זה שיקול דעת עניני ברמה המושגית ? בהחלט כן !! האם במקרה הנדון ? בהחלט לא !! זה מהסיבה הפשוטה :

  שאין חולקין על העובדות נחזה להיראות . ואין חולקין גם על התוצאות ( פגיעה באמון הציבור , בכל הנוגע להפרת אמונים ) ואם אין חולקין על העובדות , ועסקינן בעבירה שעדיין לא התגבשה ממש בג'וריספרודונס ( מזכיר , יש בעיה עם התיבות : " במהלך מילוי תפקידו " לגבי ראש ממשלה לא כל שכן ) :

  הדבר צריך לעמוד למבחן בית משפט , על מנת , שהוא כמומחה אולטימטיבי לחוק , וכמגלם האדם הסביר , יכריע מכאן ואילך לגבי התנהגות דנן !! שאם לא כן תאמר :

  שעסקינן במעגל שוטה . שהרי , בהפרת אמונים , אין הגדרה של עבירה אחת אפילו ( תיאור עובדתי וקונקרטי מפורט ) . מכאן , ברור שהמחוקק ציווה על בית המשפט , לצקת תוכן לעבירה . ואם כך : הרי עסקינן ברשימה פתוחה , מתחדשת , וצוברת . זה המקרה ( כפי שארבל גרסה דאז רק בקשר לאי היווני ) שבו הדבר עומד למבחן בית משפט , ונקבעת הלכה ונורמת התנהגות מכאן ואילך .

  לכן , ההיבט החוקתי לכאורה , של פגיעה בממשלה מכהנת , צריך לסגת , מפני הגדרות מחודשות לעבירה . לא כל שכן , כאשר עסקינן בנושא שמסעיר הציבור , מקושר לטוהר מידות קונצנזואלי , ומשפיע על נורמות התנהגות קריטיות ביותר של אנשי מימשל .

  לינק מנדלבליט :

  http://www.news1.co.il/Archive/001-D-387576-00.html

  תודה

 • אל רום  On 30 בינואר 2017 at 16:52

  רק הבהרה :

  עסקינן כאמור במעגל שוטה , שהרי , תמיד תהא פעם ראשונה , ואם לא יועמד לדין על פעם ראשונה , בגלל שזוהי פעם ראשונה , או עבירה לא מתוחמת וברורה מטבעה , אזי , לא תהא לעולם העמדה לדין !!

  לכן השיקול לגבי העבירה הינו :

  פגיעה באמון הציבור , ובמהלך מילוי תפקידו . אם כך קרה , וכך קרה אכן לכאורה ( מזכיר , ראש ממשלה , לא עובד במפעל 8/5 הוא 24 שעות ביממה עובד ) יש להעמיד לדין , ובית משפט , יחליט מכאן ואילך .

  תודה

 • אל רום  On 30 בינואר 2017 at 17:39

  רק שכחתי להביא נוסח העבירה עליה שוקל מנדלבליט להעמיד לדין ( הפרת אמונים ) הנה :

  284. עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו – מאסר שלוש שנים.

  אז שוב :

  במילוי תפקידו , ומעשה שמוגדר רק כ – הפרת אמונים , שפוגע באמון הציבור , בלי שום תיאור קונקרטי עובדתי ונפשי של העבירה או המעשה העברייני או רשימה של מעשים לא כל שכן . האם זה היה במהלך מילוי התפקיד ? לכאורה כן , לכאורה לא כאמור , שהרי עסקינן בראש ממשלה , ולא עובד ייצור , 24 שעות ביממה הוא עובד , והשלכות גורפות על כל אדם ופירמה ותאגיד במשק . האם פגע באמון הציבור ? קשה מאוד יהא לחלוק על כך !! זה מספיק על מנת שבית המשפט יחליט בדבר . שהרי אין חולקין קרוב לוודאי לגבי העובדות והזיקה לעבירה .

  תודה

 • יאיר דקל  On 30 בינואר 2017 at 17:49

  לידיעת הרבים: מיליונרים לא נותנים מתנות. מיליונרים עושים עסקים.

 • תרצה הכטר  On 30 בינואר 2017 at 20:31

  תודה על הרשימה המעלה על הכתב מספר נקודות חשובות ביותר בקשר לשחיתות בספרה הציבורית. בהתייחס לס' ג' ("העיתונאי יצחק יואב) – ליואב יצחק יש אינטרס לקבל רייטינג גבוה לו ולאכסניה שלו, כ"שומר סף" ועל הדרך, להעמיד עיתונאים מאכסניות אחרות באור לא מחמיא (בלתי מקצועיים ואף בלתי אמינים במילוי תפקידם). רק כך אפשר להבין את יחסו ה"רך" של יואב יצחק לחשדות נגד נתניהו.

  • גולדבלט משה  On 31 בינואר 2017 at 14:31

   אני בהחלט מודע לכך וזה די עצוב. מאידך אני כבר באמת לא מצפה מעיתונאים לסיקור ענייני -לכולם יש אינטרסים ואג'נדה ואין בכלל כללי אתיקה מחייבים

 • אל רום  On 31 בינואר 2017 at 2:09

  רק להדגיש בקשר לתגובותי לעי"ל :

  אם נתניהו מודה בעובדות שהן בסיס העבירה הלכאורית , אזי , לא ייתכן להניח לכאורה שעסקינן בפוטש או מעין , אשר משפיע באופן פסול ומושחת על כהונת אדם או פוליטיקאי נבחר . לכך צריך לתת משקל משמעותי בשיקול להעמדה לדין של ראש ממשלה . תודה

 • nachum  On 2 בפברואר 2017 at 13:22

  בארץ זו, הנוכלת את יושביה,- אתה מאמין בזה?

 • El roam  On 24 בפברואר 2017 at 19:28

  רק עוד המחשה , חמה מן התנור , הדלפות כדרך משל , כפריט נוסף , ברשימה של עבירות היפותטיות הנוגעות להפרת אמונים ( כפי שהמחשתי , רשימה פתוחה , לא סגורה , שבית המשפט מחוייב לצקת תוכן אליה , על פי נסיבות משתנות ) . אז הנה : איילת אזולאי, ראש הלשכה לשעבר של השר המנוח בנימין (פואד) בן-אליעזר , גזר הדין שלה , כאן :

  https://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/ME-15-12-4637-333.doc

  להתראות

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s