הטרדה/תקיפה מינית בהליך בוררות?


ב1/11התפרסם בתקשורת שעובדת בכירה בבנק הפועלים התלוננה שבמהלך נסיעת עסקים לחו"ל תקף אותה מנכ"ל הבנק דאז, ציון קינן, תקיפה מינית, או שמא רק הטריד מאד. הנהלת בנק הפועלים מסרה כי ביחס לתלונות אלו התקיים הליך בוררות בפני נשיא בית הדין לעבודה בדימוס השופט סטיב אדלר אשר קבע כי אין יסוד לתלונה על תקיפה מינית, אך המליץ על תשלום פיצויים לאור הפרת הסכם העסקה.

אם הודעת בנק הפועלים נכונה מדובר בשערורייה ללא קשר לשאלה אם בעובדת בוצעה עבירת מין. אם נשיא בית הדין לעבודה בדימוס נתן יד לשערורייה זו מדובר בחרפה. העובדה שרק בנק ישראל מתעורר לבדוק את הנושא מלמד שמשהו אצלנו במערכות הבקרה הציבוריות משובש מאד.

אדם פרטי או מעסיק קטן יכול לטעות בעניין זה. בנק הנהנה מהייעוץ המשפטי הטוב  ובכירי בנק שנהנים בנוסף גם מתנאי שכר מפליגים ביותר אינם טועים בנושא יסודי כל כך, אלא הם עוברים ביודעין על החוק לצורך חיפוי על בכיר בבנק.

למי שאינו מצוי – לא כל נושא מותר לדון בו בבורות על פי סעיף 3 לחוק הבוררות ישנם נושאים שהאופי החוקתי – ציבורי שלהם  אינו מאפשר לערוך ביחס אליהם הסכמים ולא כלשכן הסכמי בוררות. כאלו הם למשל דיני המגן המגנים על עובדים. לא אסקור כאן את הוראות חוק הבוררות והפסיקה, אולם אני חייב להפנות את הקורא לעע 00154/04 אבין נגד מכבי שירותי בריאות, שנידון בבית הדין הארצי לעבודה בפני הרכב בראשות הנשיא דאז סטיב אדלר: בפסקה 24 לפסק הדין נקבע:

"הזכות המוגנת המוקנית לעובד בחוקים למניעת הטרדה מינית נובעת ממטרתם, מתכליתם ומהוראותיהם. המדובר בזכותו של עובד שלא תבוצע כלפיו עבירת הטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה, כמשמעותם בחוק.

לאור זכויות היסוד שבבסיס ההגנה על העובד מפני הטרדה מינית והסנקציות הפליליות והמשמעתיות הנובעות מעבירה של הטרדה מינית, אין בידי הצדדים להסכים על פגיעה בזכות העובד שלא להיות מוטרד מינית. הסכם ממין זה הוא בלתי חוקי מעיקרו. בהתאם, מנוע העובד מליתן הסכמתו לפגיעה בזכותו המוקנית שלא להיות מוטרד מינית.

אשר על כן, פגיעה בזכותו המוגנת של עובד שלא להיות מוטרד מינית אינה יכולה לשמש נושא להסכם, כמשמעותו בסעיף 3 לחוק הבוררות."

כעת מספר לנו בנק הפועלים שאותו שופט שכיהן כנשיא בית הדין לעבודה נתן יד כבורר להעלמת טענה לעבירות ולשיבוש הליכי משפט  ומציין זאת כהצדקה להתנהלות הבנק. ההתנהלות הזו היא שערורייתית והפרת חוק חמורה. לא רק בנק ישראל חייב להתערב בעניין. יש לחקור את כל המעורבים בקנוניה לרבות  הנהלת הבנק ,עורכי הדין של הבנק ובכיריו וכל מי שנתן ידו להפניית נושא התקיפה המינית לבוררות וכן עם כל הצער יש לחקור גם את השופט בדימוס סטיב אדלר.

עלי להדגיש אין לי כל דעה אם גרסת העובדת נכונה ואם לאו. ייתכן שמדובר בעלילה. עצם העברת תלונה כזו לברור והכרעה בבוררות היא השערורייה שיש לטפל בה ובכל חומרת הדין.

 

 

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

תגובות

 • אל רום  On 2 בנובמבר 2016 at 14:20

  תודה על הפוסט המענין עו"ד גולדבלט . יש רק לשים לב , שהמסגרת החוקית הרלבנטית , הינה קצת שונה :

  תחילה , עובד או כל אדם , קורבן לא כל שכן , לעבירה פלילית , לא יכול לוותר , לא מוותר , ולא רלבנטי לכלום ויתור . באשר , העבריין יש לו ענין עם המדינה והציבור ורשויות אוכפות חוק . קורבן , לא יכול לוותר , או למחול אפילו על מעשה עבירה שנתבצע בו ( בעיקרון , חריג זניח , במקרה של זוטי דברים ) . העבריין פגע בציבור , והרשויות דואגות שיתן הדין על כך. כך , ששום ויתור , או בוררות , לא מעלים ולא מורידים !!( ראה : ע"פ 478/73 מאיר פנקס נ' מדינת ישראל , פ"מ כז ( 2) 617 ) .

  אפילו כך , חוזה שסותר תקנות הציבור , הינו בלתי חוקי ובטל מעיקרו ( סעיף 30 לחוק החוזים ( חלק כללי ) ) .

  מעבר לזה , חוקי מגן הינם חוקי עבודה בעיקרון , והטרדה מינית , חבוק בקודקסים פליליים ( חוקי מגן יותר נחשבים חוקים הנוגעים לתנאים סוציאלים ושכר , ועליהם בעיקרון , אין להתנות ) .

  קצת לא מובן הסיפור הזה ( באם אכן קרה כך או בכלל ) אבל זרקת אבן לבאר , אנסה להעלות אותה … אחקור בהמשך ….

  תודה

 • אל רום  On 2 בנובמבר 2016 at 14:52

  רק לינק וציטוט רלבנטי , לפסק הדין לעי"ל , הנה :

  לא אאריך את פסק-דיני על-ידי בדיקת השאלה, אם אמנם בא המנוח בגדר סעיף 5 לפקודת הנזיקין, שכן אפילו תשיב על שאלה זו בחיוב, אין בכך משום הגנה מפני האישום הפלילי. אדם יכול למחול לזולת על חבותו בנזיקין הואיל ועל זכותו שלו הוא מוותר. אך אין אדם יכול למחול על אחריות הזולת בפלילים, הואיל והאישום הפלילי אינו בא לאכוף את זכותו אלא את זכות הציבור, ואין אדם יכול למחול על מה שאין לו, ראה, לדוגמה,
  ]R. V. DONOVAN; (1935) [19.

  http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/KF-2-617-L.doc

  תודה

 • גולדבלט משה  On 2 בנובמבר 2016 at 15:08

  השאלה היא אחרת -האם ניתן להעביר סכסוך הדן בעבירה פלילית,הפרה של חוק מגן,הטרדה מינית ..להליך של בוררות .הצד ה שווה לנושאים שונים אלו הוא אי האפשרות להעבירם לבוררות

  • אל רום  On 2 בנובמבר 2016 at 15:24

   עו"ד גולדבלט , חוק הבוררות מגדיר כך את המונח " הסכם בוררות " :

   " הסכם בכתב למסור לבוררות סכסוך שנתגלע בין צדדים להסכם או שעשוי להתגלע ביניהם בעתיד, בין שנקוב בהסכם שמו של בורר ובין אם לאו; "

   עד כאן הציטוט :

   האם ענין דנן הינו סכסוך בין צדדים ? ודאי שלאיו !! אלו עבירות פליליות , ולא סכסוך בין צדדים , ולגבי תנאי ההעסקה , אזי : לא ברור מן הפוסט , מה הקשר לעבירת מין פוטנציאלית !!

   ועוד סעיף 3 שם :

   3. אין תוקף להסכם בוררות בענין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים.

   עד כאן הציטוט :

   אם כך , האם עבירה פלילית , יכולה לשמש נושא להסכם בין צדדים ? ודאי שלאיו !! הרי בתגובתי לעי"ל , ציינתי את סעיף 30 לחוק החוזים , שפוסל מעיקרו , הסכם הסותר תקנות הציבור !!

   בכל מקרה , של עבירה פלילית , למעט קובלנה פרטית ברשימה סגורה ומוגדרת , הרי המדינה היא המאשימה . כיצד זה יהא הסכם או סכסוך בין צדדים ?

   אפילו מבחינת האספקט הנזיקי , הרי , בית משפט , על פי פקודת הנזיקין ( נוסח חדש ) לא יכול להמשיך בהליכים , עד אשר תוגבש תלונה למשטרה במעשה פשע לפחות ( סעיף 88 לפקודת הנזיקין ) .

   תודה

 • אל רום  On 2 בנובמבר 2016 at 18:20

  עו"ד גולדבלט , נחתה לי על הדסק הידיעה מגלובס באמת על האירוע . ועושה רושם , שכל הדבר הזה , לחלוטין לא תקין במובן הפלילי . בכלל , כנראה ישנה הפרדה בין הסכסוך האזרחי ( עבודה ) לבין האירוע , והם לא קשורים אחד לשני בכלל .

  אלא , שסטיב אדלר , לא יכול היה לקבוע שום כלום במישור הפלילי . לא יכול היה להתעסק עם זה בכלל ( אם אכן התעסק ) . המשטרה גורסת , שלא הוגשה תלונה , או שמן ההליכים אי אפשר ללמוד , אבל , זה כלל לא נכון , המשטרה יכולה לחקור , אפילו על סמך שמועה , בטח אירוע כזה כפי הליך מעין בוררות וכו…. ( סעיף 59 לחוק סדר הדין הפלילי ( נוסח משולב ) תשמ"ב 1982 , רישא : " נודע למשטרה על ביצוע עבירה, אם על פי תלונה ואם בכל דרך אחרת, תפתח בחקירה; " ) .

  ממש לא מובן הסיפור הזה ….. כאן לגלובס :

  http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001158778

  תודה

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s