ינון מגל וסילבן שלום –הערת הבהרה למונח "הטרדה מינית"


אין בכוונתי להתייחס לינון מגל האיש או לשר שלום והתנהגותם כפי שפורסמה. ברצוני להתייחס לעובדות, כפי שפורסמו וללא יומרה לקבוע ממצא, במטרה להדגים ולהבהיר עד כמה נעשה שימוש לא נאות בביטוי "הטרדה מינית" ועד כמה החוק למניעת הטרדה מינית, על אף הזכויות שצבר, גרם גם לטשטוש וערפול מושגים ועיוות השיח הציבורי.

אתחיל בשר שלום –על פי הפרסומים מבחינה עובדתית מה שמיוחס לשר הוא בפשטות עבירה [עבירות רבות למען הדיוק] של מעשה מגונה במובן הפיזי הפשוט של המילה. זו עבירה נושנה לפי סעיף 348 לחוק העונשין ואין צורך בחוק למניעת הטרדה מינית כדי להעמיד אדם לדין על ביצוע עבירה זו.

משום מה "סופחה" עבירה זו כמו עבירה של סחיטה באיומים לחוק למניעת הטרדה מינית, הגם שהתקיימה לפניו ויש לה קיום עצמאי שנים רבות. לא היה צידוק לצרף עבירות חמורות אלו לחוק למניעת הטרדה מינית, צירופן לא הוסיף דבר ורק העמיד עבירות חמורות מאד כשוות ערך לעבירות הטרדה ובכך עיוות את המושג הטרדה.

למרבה החסד, עד כה, עבירת האינוס לא צורפה לחוק למניעת הטרדה מינית וכך לפחות אנחנו לא מדברים על אונס כעל עוד סוג של הטרדה מינית. מצב דברים זה ישתנה אם תאומץ הצעת החוק למניעת כפיה מינית המועלית בכל פעם על שולחן הכנסת. הצעה הכורכת את כל עבירות המין בחבילה אחת ומכנה כל עבירה כ"כפיה מינית".

ההטרדה, כפי שהובן מונח זה בעת חקיקת החוק ועל פי השפה המדוברת, מאופיינת בכך שהיא מבטאת התנהגות פחות חמורה מפגיעה גופנית או סחיטה, אך שהחסר בה מבחינה המעשה הפיזי "מתאזן" בעודף של דיבורים פוגעניים. זו מלכתחילה הייתה בעיניי ההצדקה לחקיקת החוק למניעת הטרדה מינית, למרות עמימות הגדרותיו והיותן של העבירות תלויות תרבות, מנהגים ונסיבות. החוק צריך היה להיות מיועד למצבים בהם אין מגע פיזי בעל אופי מיני אך קיימת התבטאות מטרידה ברמה שיש בה לפגוע פגיעה ממשית.

אם הפרסומים ביחס לשר סילבן שלום נכונים מדובר בעבירות מין "קלאסיות" ואין שום צורך או הצדקה לדון בהן כהטרדות מיניות למרות שהוכללו בחוק. למען האמת לכנות עבירות אלו בתואר "הטרדה" זו שימוש בלשון המעטה ללא צידוק. לו דעתי נשמעה סעיפים 3 (א) (1) ו(2) לחוק היו נמחקים  מהחוק למניעת הטרדה מינית והעבירות היו נותרות בחוק העונשין – שם מקומן.

העובדות-כפי שפורסמו בתקשורת ביחס לינון מגל שונות בתכלית -. בעיצומה של מסיבת פרידה של מגל מעובדי אתר "וואלה", על פי עדותה של רחלי רוטנר, מגל התיישב לידה והתוודה על משיכתו אליה בצורה שנתפסה בעיניה כמעליבה ובין היתר אמר [על פי הפרסומים ] "חושב על הציצי שלך והתחת שלך, כמה שהם מחרמנים אותי'" .

האם מדובר בהטרדה מינית ? קרוב לוודאי שאם נשאל מי שאינו בקי בחוק קיים סיכוי סביר שיאמר שמדובר בהטרדה מינית. גם הסיקור התקשורתי התייחס למקרה המתואר כמקרה של הטרדה מינית.

גם כאן השימוש במונח "הטרדה" צריך להדאיג שכן משמעו שרבים מאד סבורים שכל פניה המאזכרת משיכה מינית, או מבטאת משיכה כזו במפורש היא בעצם הטרדה . מבחינה חוקית אין מדובר כלל בהטרדה מינית שמשמעה על פי החוק הצעות חוזרות או התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות. במערכת יחסים מיוחדת של תלות או מרות מוותרים על הצורך בהבעת אי רצון מצד המוטרד אבל לא על הדרישה להתייחסויות או הצעות חוזרות.

בפרשת מגל מדובר בהצעה או התייחסות חד פעמית שלא נשנתה ואף היא על פי המתואר הייתה במסיבה עליזה. מכאן שכלל לא התקיימו ולו לכאורה תנאי החוק להגדרת אמירתו של מגל כהטרדה מינית. גם על פי החוק הפוריטני שלנו מותר, לפחות פעם אחת, לפנות לאדם ,לרבות הנתונים למרות המציע, ולומר עד כמה את/ה מעוניין בו מינית או  להתייחס למיניותו באופן מפורש.

למעשה כל עוד הפונה אינו זוכה לסירוב מפורש, או משתמע, או התנגדות לפניה הוא רשאי לחזור ולפנות כמה שיחפץ ובלבד שלא התקיימו יחסי מרות, או תלות בין הצדדים. כאשר מתקיימים יחסי מרות כמו בין מעביד לעובדת אסור שהפניה תהיה תוך ניצול יחסי המרות ואלוהים יודע איך ניתן להפריד בין הדבקים.

בכל נוגע לקשר מיני אגב יחסי מרות בעבודה הפסיקה הרחיקה לכת וקבעה שגם רומן מלא שנעשה בהסכמה ביזמת העובדת יכול להיחשב כהטרדה מינית. על פרשנות כזו איש לא חשב כשחוקק החוק. כשרומן שלם ומוגמר הופך ל"הטרדה"  מושגי היסוד שעליהם צריך להישען החוק למניעת הטרדה מינית מתערערים. גם לתקלה זו אחראי החוק שכלל עבירות חמורות כמו סחיטה באיומים של קשר מיני לעבירת הטרדה קלות בהרבה מבחינת חומרתן.

גם  המונח "מינית" טעון הבהרה – נחזור לפרשת מגל, אם  משל יתברר ,כפי שנרמז מהעובדות שפורסמו, שלא היסוד המיני בפניה הוא שהטריד את העיתונאית אלא ,כפי שאמר במפורש מה שפגע הוא הניסיון  לפגוע בזוגיות שלה. ייתכן בהחלט לתאר מצב בו האישה כלל לא מוטרדת מעצם הביטוי המיני, אך נעלבת עמוקות מהצעה שמבטאת חוסר כבוד לנישואיה? האם במקרה זה מדובר בהטרדה מינית אפילו התקיימו כל יתר תנאי החוק?

מטרת חוק מניעת הטרדה מינית מוגדרת בסעיף 1 לחוק הקובע:

" חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים"

חוק מניעת הטרדה מינית אינו בא להגן על בני אדם מעלבונות או הטרדות שאינם בעלי אופי מיני אכן בחכמתה העמוקה מחקר שיטת המשפט שלנו אינה אוסרת הטחת עלבונות חוזרים באופן שיטתי בכל אדם ולרבות במי שנתון למרותך, אבל היא מחמירה כאשר הפגיעה המילולית נושאת אופי מיני אפילו פגיעה זו יסודה ברצון להחמיא ולחזר. אני חש שיש כאן משהו לא סביר הנובע מראיית הפגיעה המינית כחמורה יותר מפגיעות אחרות וכאן ניתן ביטוי ליחס הדתי מסורתי השלילי למין, שהנו משהו שלא צריך להתרחש בכלל[נצרות]או שצריך להתרחש רק בתוך הבית ועם הרעיה החוקית בלבד.

לטעמי יש צורך לבחון מחדש את המונח הטרדה מאחר והוא משלב קשת רחבה מאד של תחושות והוא סובייקטיבי מיסודו. יש לכלול במונח הטרדה יסוד אובייקטיבי בכך שנדרוש כי ההתייחסות המטרידה תהיה בעלת אופי ועצמה כזו שכל אדם סביר היה רואה בה התנהגות מטרידה ופסולה.

חלפו כ17 שנים מאז חוקק החוק למניעת הטרדה מינית וכבר הצטבר די ניסיון בהפעלתו על מנת להצדיק בחינה מחדש וראוי לכונן וועדה מיוחדת שתבחן מחדש את הוראות החוק על מנת שהחוק אכן ישרת את מטרתו.

למרבה הצער הצעות מעודכנות המועלות כמו ההצעה לחקיקת חוק למניעת כפיה מינית חוזרות בדיוק על הטעות של החוק למניעת הטרדה מינית ומחמירות אותה. הצעות אלו כורכות עבירות חמורות כמו אינוס, מעשה מגונה וכיו"ב עם עבירות קלות יחסית כמו עברית הטרדה מילולית ובכך הן מסייעות לטשטש – קווי גבול חייבים להיות ברורים.

 

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

תגובות

 • zviarzi  On 21 בדצמבר 2015 at 9:06

  תודה על הרחבת הדעת בעניין

 • אל רום  On 21 בדצמבר 2015 at 11:57

  תודה על הפוסט עו"ד גולדנבלט , ותחילה :

  תרשה לי לצאת חוצץ נגד ההנחה , שהטרדה מינית , העלבה מינית , הינה ככל העלבה , הטרדה , קללה וכו…. המין , הסקס , הינו אינסטינקט אבולוציוני בסיסי ומשמעותי ואסטרטגי באופיו של האדם . הוא פשוט כמשמעו , גורם אסטרטגי באלימות וברוע הטבוע במין האנושי , לא מדובר באיזה דאחקה ,הלצה , אלא במתן לגיטימציה למקור היצרים האפלים ביותר בטבע האדם, תקצר כאן היריעה . אם זה מענין אותך , תוכל לקרוא בלינק להלן , בתוך ניתוח הפרופיל הפסיכולוגי של המתגייסים לדעא"ש , על המין כיצר אבולוציוני קדמוני ובעל תפקיד מהותי בנדבכי הרשע הטבועים באדם .

  ועוד : בכובע אחד , אתה מציין אכן , שבחוק להטרדה מינית , ישנו האלמנט של החזרה ( חוזר ונשנה ) ותוהה אחר כך , על הנחיצות ? הרי בחוק העונשין אין אלמנט כזה ( חוזר ונשנה ) ואילו החוק למניעת הטרדה מינית , מנסה לגעת באווירה , ולאזן אותה גם לטובת הגבר ( חוזר ונשנה ) . ואכן :

  אם תשים לב אכן , עבירת האינוס בחוק העונשין , יכולה להיות רק גברית , ולא נשית ( סעיף 345 לחוק העונשין ) , ואילו החוק למניעת הטרדה מינית , יכול לסבול גם אישה וגם גבר כעבריינים ( מה שהוא נדיר ביותר לגבי נשים כמובן ) .

  ללינק למחקר של פרופסור מאוניברסיטת מרילנד , על הפרופיל הפסיכולוגי של המתגייסים לדעא"ש , כאן :

  http://www.e-ir.info/2014/10/28/psychology-not-theology-overcoming-isis-secret-appeal/

  תודה

 • אל רום  On 21 בדצמבר 2015 at 12:13

  לנוחותך ונוחות הקוראים , מובאות מדוייקות מן המחקר לעי"ל , לגבי אינסטינקטים מיניים אבולוציוניים :

  From the psychological perspective, ISIS’ allure in large part lies in the quick-fix remedy it offers to significance loss, and the secure path it offers for significance gain. These are based on humans’ most primordial proclivities, those for aggression and for sex.

  An added, yet hardly insignificant, aspect of the ISIS’ strategy is the clever use of sex as an accolade for aggression, and this, too, has primordial origins. In the animal kingdom, the males often gain access to the females through their aggressive domination over rivals (Duntley & Buss, 2011). Sexual access is the most primitive assertion of significance and a perpetuation of one’s name and genes into the future (Buss & Kenrick, 1998). ISIS has turned the strategic use of sex into a well-oiled machine that delivers. Young, often sexually frustrated men are promised sexual Shangri La for their bravery:

  תודה

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s