על גזענות ומנהיגות לשכת עורכי הדין


לאחרונה קיבלתי מכתב חריף מראש לשכת עורכי הדין שעניינו גינוי חריף למכתב הרבנים האוסר למכור או להשכיר דירות לערבים אזרחי ישראל. מכתב הרבנים עורר סערה רבתי וגונה על ידי ראש הממשלה, נשיא המדינה ונכבדים נוספים. למען הסדר נציין שוב כי תוכנו של מכתב הרבנים מנוגד עקרונית לחוק בישראל המאפשר כעיקרון עסקאות מקרקעין בין כלל תושבי המדינה[בחריגים משמעותיים שלא נדון בהם כאן] ולתפיסת השוויון ואיסור ההפליה המקובלת בה. 

 עד כאן הכול בסדר ולו היה ראש הלשכה מצטרף לדברי הגינוי שנשמעו, ניתן היה אפילו לברך על כך. עמדת הרבנים קרוב לוודאי תואמת את ההלכה, אך עמדת המשפט הישראלי אינה עמדת ההלכה ואת זאת חובה היה להבהיר ובכך להסתפק כל עוד אין כותבי המכתב גולשים לתחום הפלילי.  

  כהקדמה ראש הלשכה שלי מציין במכתבו כי "כמי שעומד בראשה של הלשכה מזה כשלוש שנים וחצי, לשכה המייצגת קרוב לחמישים אלף עורכי דין, השתדלתי לרוב להימנע מלפעול או מלהתבטא באופן שעשוי לייצג רק חלק יחסי מחברי הלשכה ומחברותיה, גם אם גישה מנהיגותית זו אינה בהכרח נכונה. "

 הימנעות שיטתית מהבעת דעה שנויה במחלוקת מבטאת ללא ספק חכמה פוליטית מצידו של ראש הלשכה ובמיוחד אם יש מקום "לחשד" מסוים שהשקפותיו והשקפות סיעתו סוטות שמאלה מהשקפות הזרם המרכזי בחברה הישראלית. מאידך, ספק רב בעיניי אם ניתן לקרוא להימנעות כזו "גישה מנהיגותית", לפחות לא על פי המבחן המקובל להגדרת מנהיגות. אף על פי כן לא הייתי בא בטרוניה, לשכת עורכי הדין הינה ארגון מקצועי וראש הלשכה ראוי לו שיתרחק מנושאים פוליטיים השנויים במחלוקת. אף אחד אינו מצפה מראש ארגון מקצועי למנהיגות לאומית.

  עד כה עו"ד גיא-רון הקפיד שלא להיכנס לשדה המוקשים של המחלוקת הציבורית. לעתים לטעמי אפילו הקפיד מדי. כאשר בית המשפט העליון היה נתון למתקפה רבתי בפרשת השוטר שחר מזרחי, שעונשו הוחמר משום שירה מקרוב  בגנב רכב שניסה להימלט, ציפיתי שראש הלשכה, ע"פ עמדותיו הידועות בנוגע לשלטון החוק, ישמיע קולו ויתמוך בבית המשפט העליון מול צונאמי תקשורתי עוין. גם במקרה זה תבונתו הפוליטית של מר גיא-רון ניצחה, הוא ידע שאין תועלת לעמוד מול הסערה ונאלם דום.

נחזור למכתב הרבנים – ראש הלשכה, שהגיב רק לאחר שהנשיא וראש הממשלה השמיעו את דברם, אינו מסתפק בגינוי המכתב, אלא הוא בוחר להצטרף לאלו הטוענים כי המכתב הוא לא פחות מאשר ביטוי לגזענות "האמירות במכתב ובהקשרו, הקוראות שלא להשכיר או למכור דירות לערבים, הינן אמירות גזעניות. אי אפשר לתאר אותן אחרת. "

 ראוי היה שראש הלשכה יקדיש מזמנו המצומצם להכנת שיעורי בית בטרם ייצא בהכרזות כאלו. קיימת הלכה בסיסית ביותר במסגרת הלכות יישוב ארץ ישראל שאין למכור ויש הפוסקים אף להשכיר דירה לנוכרי בארץ ישראל. מצווה הלכתית זו, שיש מוסמכים הרבה יותר ממני לבארה ולהציב גבולותיה, אינה מצויה, למיטב ידיעתי, במחלוקת ממשית בין פוסקי ההלכה. הרבנים שחתמו על המכתב הביעו עמדה הלכתית – עמדה היונקת מתפיסת קדושתה של הארץ על פי ההלכה וחובותיו של כל יהודי הנובעות מכך.

הלכה זו עוצבה ונקבעה לפני אלפי שנים הרבה בטרם המונח גזענות בא לעולם. היא מבטאת תפיסה דתית עמוקה שארץ ישראל יועדה לעם ישראל ולו בלבד ועל כל יהודי מוטלת החובה שלא להעבירה לרשות נוכרים. כל ניסיון לטעון שעמדת הרבנים גזענית משמעו לקבוע שההלכה היהודית כפי שעוצבה במשך אלפי שנים היא גזענית וקביעה כזו היא הבל הבלים באשר היא מעמתת תפיסות חילוניות מודרניות של שוויון עם אמונות והשקפות שנוצקו אלפי שנים לפני כן. בכלל במונח גזענות נעשה שימוש אינפלציוני ממש ,בחלקו לצורך מניפולציות פוליטיות, והתוצאה ההכרחית היא זילות המאבק בתופעה.

משום מה מתגנב חשד לליבי כי לו הייתה קבוצת חכמי דת מוסלמים, אזרחי ישראל, יוצאת בגילוי דעת לפיו אין למכור קרקעות ליהודים [האיסור קיים ברשות הפלשתינאית ובמדינות ערביות בחוק החילוני והוא מקובל גם כאיסור דתי] שכן האסלאם אוסר זאת, לא היינו מקבלים מכתב נזעם מראש הלשכה. אכן מכתבו של ראש הלשכה יסייע בפועל לתהליך הדה-לגיטימציה של הציונות ולא רק של היהדות מאחר והאיסור להעביר זכויות בקרקע ללא יהודים אינו רק המצאה של מכתב הרבנים ויש לו כידוע עיגון בנורמות חילוניות למהדרין. הכרז על הרבנים כגזענים ותוכל גם להכריז על המוסדות הציוניים המרכזיים כגזענים ובראשם, כידוע, הקרן הקיימת לישראל. בשלב הבא ניתן יהיה לאמץ את החלטת האו"ם  המפורסמת לפיה הציונות היא אחת הצורות של הגזענות.

 השנה שנת בחירות בלשכת עורכי הדין ואני מניח שראש הלשכה מבקש לרמוז לתומכיו שהוא לא בהכרח ימשיך לנקוט גישה מנהיגותית או ממלכתית ובכוונתו להביע את עמדותיו בסוגיות הפוליטיות השנויות במחלוקת. ייתכן שמוטב כך. אולי עדיף שהוויכוח הרוחש בלשכה מתחת לפני השטח יתקיים בגלוי ויובהרו גם הנאמנויות הפוליטיות הכלליות של המועמדים השונים ובראש ובראשונה אלו של ראש הלשכה.

כיום [וזו עובדה די ידועה] נשלטת הלשכה על ידי קואליציית שמאל מתומכי מרצ ועד תומכי בל"ד. אם לשכת עורכי הדין היא רק ארגון מקצועי א-פוליטי אין הדבר מעלה או מוריד, אולם כאשר מתכוונת הלשכה לחרוג מתפקידה המקצועי ולחדור למגרש הפוליטי אזי מוטב לברר מהן העמדות הפוליטיות המדויקות של המתמודדים על הנהגתה והאם הן מתיישבות עם העמדות הפוליטיות של רוב החברים בלשכה.

 

 

 

 

 

 

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

תגובות

 • יואל ורטה  On 14 בדצמבר 2010 at 8:07

  המהלך שלך, אם אני מבין נכון, מופרך לגמרי…

  להגיד שמדובר בפסיקה לא גזענית בגלל שמקורה בהלכה וההלכה קדמה לגזענות (למה? כי לא מצאת את המילה "גזענות" בקונקורדנציה?!) זו טענה מגוחכת. אם זכות העם היהודי, כפי שהיא נובעת מתורת ישראל, באה לידי ביטוי בחקיקה דתית האוסרת על יהודי להשכיר דירה לדייר ערבי אזי מדובר בזכות גזענית על הארץ ובפסק הלכה גזעני!

  כל ניסיון לטעון דבר אחר הוא עצימת עיניים והיתממות. גם נאצים בגרמניה יוכלו לטעון שעליונות הגזע הארי היא חוק טבע שקדם למושג הגזענות עצמו.

  מעבר לכך, יש בטענתך גם חוסר הבנה בסיסי של המפעל ההלכתי. אתה מתייחס אל ההלכה כאל מוצר מוגמר, עובדה אמפירית שקיימת ולא ניתנת לשינוי.זה רחוק מאוד מהמציאות. הכלל של "לא תחונם" יכול להיות נתון לפרשנות רחבה מאוד. מכתב הרבנים אינו חלק מניסיון לפרש הלכות ישנות ולהפוך אותן לרלוונטיות לימינו. מדובר בביטוי להשקפת עולמם הגזענית של אותם רבנים לגבי היחס הראוי למיעוט הערבי בישראל.

  לסיכום: ניקוי אותם רבנים מגזענות בטענה שההלכה שעליה פסיקתם מתבססת "קדמה למונח הגזענות" מהווה, כדברי ישעיהו לייבוביץ', טיפשות מרושעת או רשעות מטופשת!

 • חרדי  On 14 בדצמבר 2010 at 8:37

  יואל
  כל טענותיך כלפי משה מופנות כלפיך.
  למשה ישנה דעה על משמעות ההלכה ואופן התייחסותה הסופי.
  לך ישנה דעה אחרת – לגיטימית, אבל אינה תופסת יותר מדעתו של משה

  לכל הכותבים על התקדמות ההלכה וכו' וכו' – כנראה שאין למה מושג ירוק על מה הם כותבים.
  אף הלכה שנכתבה בשנת 2000 לא סותרת אף הלכה מפורשת שנכתבה לפניה.

  ולכן, האיסור למכור אדמה בארץ ישראל לגויים – אינה קשורה למי בקואליציה ומה חושב החילוני המצוי.
  מבחינת ההלכה – ישנה אמירה ברורה
  אכן, יהיה מי שיגיד אז מה אם ההלכה אומרת – זה בסדר
  אבל לסתום פיות של רבנים שאומרים את דעתה של ההלכה – זהו פשיזם אנטי דמוקרטי בעליל

  • יואל ורטה  On 14 בדצמבר 2010 at 8:58

   חרדי שלום,

   לא ברור לי מה הכוונה ב"לסתום פיות". אני באופן אישי הייתי מסתפק בפיטורים של אותם רבנים שמקבלים משכורת כעובדי מדינה. זה נקרא לסתום להם פיות? אבל יותר מזה, במידה וקריאה פומבית להנהגה של הלכה שנויה במחלוקת מתנגשת עם החוק הפלילי של המדינה אני בהחלט אבין גם דירשה להעמיד את הרבנים לדין פלילי. "פשיזם אנטי דמוקרטי" הוא כאשר חופש הביטוי מוגבל באופן שרירותי על ידי השלטון. כאן, מדובר במעשה המנוגד לחוק של מדינת ישראל.

   בנוסף, אתה מתעלם מההבדל המאוד גדול שבין מכירת נכסים של יהודים לגויים ובין איסור להשכיר דירה לסטודנט ערבי שמגיע ללמוד בעיר.

   כמו כן, אתה מציג את הדברים כ"דעת ההלכה" אבל אפילו משמיעה שטחית של מהדורות החדשות ניתן להבין שאין קונצנזוס לגבי הפרשנות שניתנה במכתב הרבנים, ופוסקים חשובים מאוד מקרב הציבור החרדי ואפילו הדתי-לאומי מתנגדים לפרשנות הזו

   ולבסוף, כיצד היית מגיב אם קבוצת רבנים הייתה יוצאת בפסק הלכה המזהה את המיעוט הפלסטיני עם "עמלק" וקוראת להשמדתו המוחלטת? גם אז היית אומר שמדובר בדעת ההלכה וכל מי שיתנגד להשמעה של הדעה הזו הוא פשיסט?

 • גולדבלט משה  On 14 בדצמבר 2010 at 9:18

  גם רבנים שחולקים על מכתב הרבנים לא חלקו על כך שמדובר בהלכה מחייבת אלא שגולותיה והיקף חלותה נתונים במחלוקת מסויימת.

  בשנות השלושים ניהלו פועלים יהודיים בארץ ישראל מאבק לעבודה עברית על מנת לכפות על מעסיקים קבלת פועל יהודי בכל מצב אפילו פועל ערבי זול יותר ומיומן יותר. בשפה של היום זו בוודאי קריאה גזענית -זה מה שקורה כשאתה מנסה להחיל אמות מידה וערכים שנוצקו בתקופה אחת כאילו התתקיימו כאן מאז ימי בראשית. גם זו גישה דתית ביסודה.

  אפשר כמובן וזה לגיטימי לבקר את ההלכה על אי התעדכנותה לערכי היום אולם דומני שהתועלת תהיה מועטה. נקודת המוצא של האדם המאמין והחילוני היא שונה בתכלית

  • יואל ורטה  On 14 בדצמבר 2010 at 9:31

   הגבולות של החלת הלכת "לא תחונם" לא נמצאים ב"מחלוקת מסויימת" אלא במחלוקת מהותית שמהווה את עיקר הוויכוח הציבורי בתוך הציבור הדתי בנושא!

   ההשוואה שלך בין תנועה אידיאליסטית שקראה להקמת מעמד פועלים יהודי כדרך הכרחית להקמת הבית היהודי, לבין איסור על השכרת דירות לאזרחי המדינה בני מיעוט אתני היא השוואה מקוממת, מופרכת ואנטי-ציונית.

   מוזר לי שבתור עו"ד אתה לא מכיר את ההבדל המכריע בו מבחינה הפסיקה בין זכותו של מיעוט להתבדל מהרוב (בין היתר גם על ידי צעדים "גזעניים") לבין האיסור שחל על הרוב לבודד את המיעוט על ידי אפליה!

 • גולדבלט משה  On 14 בדצמבר 2010 at 10:39

  אני אכן לא מכיר פסיקה או הלכה שמתירה למיעוט לנקוט צעדי שלו היה הרוב נוקט אותם הם היו נחשבים גזעניים-אודה לך אם תאיר את עיניי

 • חגי  On 14 בדצמבר 2010 at 11:57

  אני מסכים עם התגובות פה. ממש לא ברור לי מדוע להגיד שיש פגם בעקרונות ההלכתיים העתיקים משמעותו לדחות את הציונות. התלמוד הוא גם שוביניסטי. נכון, המילה שוביניזם התפתחה הרבה אחרי. אז מה?
  האם זה אומר שאנחנו דוחים את כל מקורות ישראל? לא. כל מה שזה אומר זה שאנחנו מתייחסים בחשדנות, ברוח הזמן המודרני, לטקסטים עתיקים שאמורים להיות בסיס נורמטיבי להחלטות כיום.

  כמובן שבהקשר היהודי, החשדנות הזאת היא אפילו יותר מבוססת. אלפי ועשרות אלפי פרשנויות הוצעו להלכה. השאלה באיזו פרשנות אתה בוחר היא שאלה המעוגנת בתפישות הנורמטיבית שלך כיום. לכן, הגזענות של הרבנים אינה בכך שהם ציטטו טקסט גזעני, ולא רק בכך שהם הסתמכו עליו באופן לא ביקורתי, אלא בכך שהם בחרו להעמיד את הערך הגזעני כעליון (מעל למשל לערך השיוויון בין כל בני האדם שמופיע בפרק א' ו-ב' לתורה, ופורש גם הוא בהרחבה במסגרת ההגות היהודית).

 • גולדבלט משה  On 14 בדצמבר 2010 at 13:12

  אני סבור שאתה מבלבל בין פרשנות הומניסטית של ההלכה המתבססת על שברי פסוקים ונסמכת על מגמה רציה אך כוזבת לטעון שיש קשר בין ערכי השוויון ההומניזם וזכויות האדם המקובלים בתפיסה המערבית היום לבין מקורות ההלכה. זה לא כך-לא רק אצלנו דתות אינן יסוד טוב ללימוד זכויות האדם כפי שיאינן מקור מוצלח ללימוד בריאת העולם. לו היו כאלו לא היינו מתנערים מהן כמקור חוקי

  רוב אלו המקבלים את הפרשנות האורתודוכסית להלכה אינם מחזיקים בדעות המתישבות עם ערכי היסוד של הליברליזם המערבי. כך גם אלו המחזיקים בהלכה המוסלמית האורתודוכסית-ככה זה ואין טעם לנסות ולבנות גשרים של מילים או נייר על תהום אמיתית.

  כאשר אנחנו עוסקים בטענת הפליה וגזענות היא בעצם סוג של טענת הפליה אנחנו טוענים שליחס המפלה אין שום הצדקה חיצונית אלא שהוא בא מתוך רצון לפגוע בקבוצה המופלית שלא עשתה דבר על מנת להצדיק יחס כזה. זה לא המצב עם מכתב הרבנים -המניע לו הוא מימוש חובת עם ישראל לארץ ישראל . זה גם אינו הטעם להפלייה במש]ט האזרחי הקיימת לעתים ושנובעת למשל מהכרה ביעדים לאומיים חיוניים

  • יואל ורטה  On 14 בדצמבר 2010 at 15:42

   משה, אתה משקר את עצמך…

   "חובת עם ישראל לארץ ישראל" (מה זה "חובה" למקום?! זה אפילו לא בעברית…) מחייבת לדעתך איסור על השכרת דירת חדר לסטודנט ערבי שלומד באוניברסיטה עבודה סוציאלית?!

   ואיך אפלייה אזרחית, כמו למשל תת תקצוב של תשתיות בישובים של ערבים, נובעת מ"הכרה ביעדים לאומיים חיוניים"?

   מה כל כך קשה בלהגיד את המובן מאליו: יש אפליה כי יש גורמים שמעוניינים להחליש את המיעוט הערבי!

   ולא שכחתי את החוב המשפטי: בבג"ץ קעדאן מוסבר באריכות, תוך אזכור של פסיקה משווה מארה"ב, העקרון המקובל לפיו מה שמותר למיעוט (הסתגרות על מנת להתבדל מהרוב ולשמור על מאפייניו התרבותיים) אסור לרוב (הדרת המיעוט הופכת במצב כזה לאפלייה)..

  • עומר  On 14 בדצמבר 2010 at 22:33

   משה-

   אני לא יודע על מה מסתמכים כאן אחרים. אלא שכבר הרב קוק (הראי"ה) קבע שבמסגרת "לא תחנם" אין איסור מכירה לישמעלים, ובכל מקרה אין מניעה מהשכרה או חכירה שכן "לא תחנם" נאמר במפורש בשבעת עממים. כך שהטענה שלך כאילו מדובר באיזו הלכה שתוקפה עומד לה ביחס לכל נוכרי, יש מי שיערער עליה, ולא מדובר בקוטלי קנים אלא בעוקרי הרים. הפרשנות המסויימת שנותנים אותם רבנים ל"לא תחנם" לא רק שהיא נגזרת מעמדותיהם הפוליטיות, הרי שיש לה גם השלכות בתחום ההלכה, שכן אם עמדתם תקפה ואין להשכיר אפילו לנוכרי (וכל מי שאינו ישראל הוא בגדר נוכרי לדידם) הרי שאין שום אפשרות להימנע משמיטה, למשל, דרך מכירת הקרקע לנוכרי. מעניין יהיה לבדוק כמה מאותם רבנים תומכים באפשרות הזו.

 • גולדבלט משה  On 14 בדצמבר 2010 at 17:11

  כן על פסק דין קעדן כתבתי בעבר ואני סבור שהוא מוטעה מיסודו ואנטי ציוני. אני מאמין שבית משפט עליון אחר יהפוך את ההלכה הזאת. אגב האנלוגיה לא מובנת לץ. אני מבים שלשיטתך יישוב ערבי יכול למנוע כניסת יהודים ואילו יישוב שנועד להיות יישוב יהודי אינו יכול למנוע כניסת ערבים.

  המונח רוב ומיעוט אף הוא אינו רלוונטי למציאות בה שני עמים נאבקים על אותה כברת ארץ וחלק מהעם הנאבק זכה לאזרחות ישראלית. הרוב במקום אחד הוא מיעוט במקום אחר וזו גם הסיבה לכך שטענת הגזענות אינה לעניין.טענה כזו רלוונטית כאשר קבוצת המיעוט אינה קוראת תגר על זכותו של הרוב לריבונות ואחיזה בארץ המשותפת.

 • רני  On 14 בדצמבר 2010 at 19:42

  ההתקפות על משה בחלקן לפחות נובעות מחוסר ידע ודעה קדומה.

  כהקדמה "ההשוואה שלך בין תנועה אידיאליסטית…" הרבנים והמנחלים טוענים שהם אידיאליסטיים לאללה !!! הכי אידאליסטים שיש. גם פ.ק.פ. בשנות השלושים ששברה עבודה עברית טענה שפ.ק.פ. היא תנועה אידיאליסטית והציונות היא דבר פשיסטי, כבר אז ההורים של חנין ידעו מה לומר. אם הכותרת "אני אידיאליסט" זה תרוץ טוב אז יכולה להיות בעייה גם עם יגאל אמיר. אבל זה מה שאני טוען, שהשיפוט כאן, כברוב מעשי השמאל, מה זה נכון, צודק וישר ומה לא מושפע מדעות קדומות למעשה גזעניות. פלשתיני, יעשה אשר יעשה, כמעט לעולם לא יוגדר כ:"פשיזם אנטי דמוקרטי" בעוד שתואר זה מוענק בקלי קלות לכל מעשה יהודי, ציוני, ישראלי. אם סלקטיביות זו אינה גזענות אז גזענות מה היא?

  עניין ההלכה. ההלכה הלכה וכבודה במקומו מונח. ברור שאין הסכמה בין רבנים על "מה לעשות". כך שהנזק של אותם ליצנים מצומצם מאוד והרעש הצדקני מוגזם, ראינו את שטינמן ועובדיה. נניח שאני בא לפני הרב שטינמן ומביא שני עדים כשרים לחלוטין, יותר מהמזרוחניק המצוי, לכך שכתוצאה מפרסום הלכה זו יגרם ליהודים והרבה יהודים ב ארץ X נזק כלכלי וכנראה גופני, מה אז?. ראה הצהרת הולנדי הגון שיהודי שרוצה להיראות במפגיע כיהודי בהולנד אין המדינה יכולה להגן עליו. דומני שלרבנים הכי חרדיים במונסי, אנטוורפן או לונדון שבני קהילותיהם עשויים להפגע מכך יהיו דעות שונות על הלכה למעשה בעניין זה.

  אשר לתביעה משפטית נגד עובדי מדינה או עובדי ציבור אחרים בגין השמעת דעות והצעת מעשים שלדעתי, דעתך או דעתו אינן מוסריות, הגונות או חוקיות? נו טוב, למה להתחיל ברבנות, נתחיל באוניברסיטאות מכללות, תיאטראות וכ"ו.

  אשר למכירת אדמות חכירתן או שכירתן. המון אנשי דת מוסלמיים, כנראה רובם או כולם גם בישראל, אוסרים באופן מוחלט על מכירת ו/או החכרת קרקע ליהודים, יש גם את עניין הואקף הפרטי והכללי על כל ארץ-ישראל. משום מה שום השוואה לחוקים נאציים של פתוואות מוסלמיות אלו לא שמענו ולא קראנו ממוטבי הקרנות הידועות או באל ג'זירה או בעיתוני ארה"ב וסקנדינוויה.

  באשר לליברליזם וכ"ו והרצון של קבוצה אתנית לשמור על אדמתה. הבא זה מידע אישי. בארה"ב, אוסטרליה וניוזילנד יש מיליוני דונאמים שנמכרים רק לקבוצות אתניות מסוימות. גם כאשר קבוצות אלו הנן רוב באיזורים גדולים מ רבע ממדינת ישראל, זה ביחס לרוב ומיעוט. גם לשכור שם בית לזר שלא שייך זו בעייה. גם לעבוד בקזינו בשמורות יכול רק אדם נבחר לפי הפלייה אתנית מובהקת וזה מידע אישי. איני בטוח אם כל אחד עם כסף יכול לקנות אדמה בכל מקום בכל מדינה בכל אירופה, גם השכירות מוגבלת. בכלל הנושא של רכישת או שכירת או חכירת נכסי דלא ניידי על ידי מי ומה ומתי ולכמה זמן מורכב וקשה ושונה בארצות שונות. עמדת הרבנים היא רק אחת מהמגבלות המורכבות והמשונות בקשר בין זהות אתנית ורכישת חכירת או שכירת נדל"ן הקיימות בעולם.

  אם יש כאן גזענות היא בריצה להרע של ישראלים צידקנים צבועים לכל העולם לספר סיפורי גזענות נאצית ייחודית והתנפלותם הרעשנית על ישראל. כתוצאה מכך התנפלות זו מופיעה אצל זרים, כאלו שבארצם ובחברתם יש חוקים דומים או יותר קיצוניים.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s