אין להפקיד חקירת האזנות הסתר בידי מבקר המדינה


האזנת סתר המתבצעת בהיתר היא אחת הדרכים בהן חודרת המדינה לפרטיותו של אדם ובכך פוגעת בזכויות האזרח הבסיסיות שלו. סעיף 7 (א) לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו קובע כי "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו".סעיף 7(ד) לאותו חוק קובע כי "אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו"
 
אין מנוס ולמען בטחון המדינה, או למען המלחמה בפשיעה, יש להיעזר בהאזנות סתר, אם מתקיימת עילה ראויה לכך. יש לזכור כי מעגל הנפגעים מהאזנות הסתר רחב בהרבה ממעגל החשודים ובהאזנה לקווי טלפון מסוימים הבעיה חריפה עוד יותר. זו הסיבה שהמחוקק בחוק האזנת סתר הפקיד את מתן ההיתר בידי נשיא בית משפט מחוזי, או סגן נשיא שהוא מינה. על פי החוק, הצו המתיר האזנת סתר יינתן על ידי הנשיא "אם שוכנע,לאחר ששקל את מידת הפגיעה בפרטיות, שהדבר דרוש לגילוי, לחקירה או למניעה של עבירות מסוג פשע, או לגילוי או לתפיסה של עבריינים שעברו עבירות כאמור, או לחקירה לצרכי חילוט רכוש הקשור בעבירה שהיא פשע"
 
הבקרה היחידה בנושא מתן ההיתרים להאזנות סתר היא הבקרה השיפוטית.לחשוד שלשיחותיו מאזינים אין כל מעמד בהליכים ואם סרב שופט לתת צו יכול  רק היועץ המשפטי לערער על החלטתו זו. לא אחת נשמעת ביקורת חריפה על היקף האזנות הסתר שמבצעת המשטרה, שהנו גדול בהרבה, באופן יחסי,מהיקף ההאזנות במדינות דמוקרטיות אחרות. ביקורת קשה נשמעה  בעבר, לא אחת, על חלק מנשיאי בתי המשפט וסגניהם כי הם חותמים ביד קלה על מתן היתרים להאזנות סתר ואינם נוטים להגביל היתרים אלו.
 
אין ביכולתי, בהיעדר נתונים ממשיים, לאושש או להפריך את הביקורת. דבר אחד ברור נושא האזנות הסתר, העילות למתן ההיתרים, אופן השימוש בהיתר וכן הטיפול בהקלטות עצמן במהלך החקירה וההליך המשפטי, טעון חקירה מקיפה על ידי גוף המוסמך לקיים חקירה כזו ואשר ניתן להפקיד בידיו את הנתונים הרלוונטיים.
 
אין ספק כי ההתנהגות הפסולה של המשטרה והפרקליטות בפרשת השר רמון הייתה גורם מכריע ביזמה שננקטה. ברור כי השר רמון פעל בפרשה זו מתוך תחושה קשה של עוול אישי שנעשה לו-אם כי וועדת חקירה לא תתקן ולא יכולה לתקן עוול זה-אם נגרם. כרגיל במקומותינו האפיל הפן האישי, החשוב פחות על הפן המהותי. ייתכן מאד שאלמלא היה זה שר שנפגע לא הייתה מתעוררת יזמה לחקירה. סביר יותר להניח כי אלמלא היה שר מעורב בפרשה לא היו מודלפים לו פרטי התנהגות המשטרה והפרקליטות ונאשם רגיל לא היה יודע על כך דבר.
 
בסופו של יום מה זה באמת חשוב? וועדת החקירה לא תועיל כלל לרמון הפגוע, אבל ללא קשר לשר רמון היא אכן עלולה לפגוע במסקנותיה במשטרה ובפרקליטות המדינה שהם הגורמים הדומיננטיים בכל הנוגע להאזנות הסתר. כאן הייתי מוסיף כי חקירה עלולה גם לפגוע במסקנותיה גם בנשיאי בתי המשפט וסגניהם העוסקים בנושא האזנות הסתר, שכן בדיקת הבקרה השיפוטית על מתן ההיתרים להאזנות היא חלק בלתי נפרד מהליך הבדיקה.
 
ההחלטה להעביר את חקירת האזנות הסתר למבקר המדינה אינה בלתי ראויה כשלעצמה, במובן העקרוני, אולם טמון בה ליקוי אישי מובהק. מבקר המדינה מר לינדנשטראוס כיהן כנשיא בית משפט מחוזי במשך שש שנים ועסק בנושא מתן היתרים להאזנות סתר [למיטב ידיעתי בית המשפט המחוזי בחיפה היה דווקא מהמחמירים בנושא מתן ההיתרים ].
 
כנשיא בית משפט מחוזי היה המבקר חלק בלתי נפרד מהשיטה, בין אם השיטה הייתה טובה וראויה ובין אם לאו. בשל עברו המבקר פסול מלעמוד בראשות גוף שיבחן את נושא האזנות הסתר. ממש כשם שלא היינו ממנים את ראש השב"כ לשעבר לעמוד בראש וועדת חקירה שתבחן את דרכי החקירה של הארגון.
 
פסילה זו של המבקר אינה פסילה אישית, במובן זה שאני מייחס למבקר התנהגות פסולה כלשהי. חלילה לי להטיל דופי בלי כל סיבה וראיה ויושרו והגינותו של המבקר אינם טעונים הוכחה. הפסילה נובעת מכך שמי שהיה מעורב בתהליך מסוים וראה בו תהליך נכון וראוי יתקשה לבחון הליך זה בעיניים אחרות והוא אינו יכול להיות אובייקטיבי ביחס לדרכי עבודתו שלו.
 
מפלגת העבודה ושוחרת זכויות האדם הידועה ,גב' שלי יחימוביץ התנגדו בשנתיים האחרונות לכל חקירה בנושא האזנות הסתר-דרישה כזו עלתה לפני כניסת השר פרידמן לתפקידו, עם הגילוי הראשוני בפרשת רמון. ניתן היה להבין את ההתנגדות כל עוד היה צפוי להתקיים משפטו של השר רמון. לאחר משפטו של השר וגזירת דינו לא ניתן להבין את המשך ההתנגדות לחקירה.
 
 כל מי שזכויות האדם יקרות לליבו היה חייב לתמוך בחקירה אמיתית שחייבת להתבצע על ידי גורמים בלתי תלויים,אשר אינם קשורים למערכת המשפט. גם מערכת המשפט כגורם בקרה יחיד חייבת  להיות מבוקרת בכל הנוגע ליישום הוראות חוק האזנת סתר. משום מה אימצה הנהגת מפלגת העבודה את הטיעון של פגיעה אפשרית בגורמי אכיפת החוק, כאילו המשטרה והפרקליטות עומדים מעל לביקורת.
 
בהנהגת מפלגת העבודה התקבלה ההצעה הרעה להעביר את החקירה למבקר המדינה, אשר באופן אישי אינו מתאים לעמוד בראש הגוף החוקר נושא זה, עקב עברו. לא רק שהתקבלה ההחלטה רעה מבחינת המאבק להגנה על זכויות האזרח, אלא שאלו שאכפו אותה ובראשם אהוד ברק  וח"כ שלי יחימוביץ מתהדרים בהחלטה וטוענים שהצילו את שלטון החוק בישראל.
 
כשיתפזר האבק ותסתיים תקופת כהונתה של הממשלה הצפויה להסתיים זמן רב לפני שתושלם החקירה שלא תביא לה, או לכל גורם בה תועלת, נוכל לעצור ולחשוב בקור רוח על מה שהתרחש.אז נגלה
כי שר המשפטים הוביל מהלך בעל חשיבות עליונה מבחינת ההגנה על זכויות האדם והאזרח ובמקום לזכות לתמיכה ראויה מצד כל המתהדרים במחויבותם לנושא, הוא זכה לגינוי והכפשות מכל עבר.
 
באשר למבקר המדינה יש לשטוח בפניו בקשה פשוטה והיא כי יפקיד את נושא החקירה בידי אנשי משרדו שלא עסקו מעולם במתן היתרים להאזנות סתר וכי לא יתערב בהליך החקירה והסקת המסקנות. אם אין הדבר אפשרי,האינטרס הציבורי מחייב כי יודיע לממשלה שאין הוא האיש המתאים לעמוד בראש הגוף הבודק.
 
 
 
 
 
 
 

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

תגובות

 • משתמש אנונימי (לא מזוהה)  ביום 9 ביולי 2008 בשעה 8:34

  תגיד אתה נפלת מהירח? אתה לא יודע למה פרידמן זוכה להכפשות מכל עבר?
  אתה לא רואה שהוא ניסה להוביל כאן מהלך לטובת החבר שלו חיים רמון כדי לנקות אותו מבחינה ציבורית?
  למה לחקור דווקא את המקרה של רמון ולא מקרים אחרים שהם בוודאי חמורים יותר?
  אנשים לא מטומטמים ולא צבועים ועקב כך הם מכפישים את פרידמן מכל עבר.

 • גולדבלט משה  ביום 10 ביולי 2008 בשעה 5:13

  המקרה הנדיר של רמון האו מקרה בו הצגלה שנעשו האזנות סתר רבות שהועלמו-אם יש ראיות אחרות למקרים נוספים בבקשה
  החקירה אינה צריכה חלעסוק ברמון אלא בהאזנות סתר בכלל
  אגב מהיכן לקחת שפרידמן חבר של רמון?

 • דני בלוך  ביום 10 ביולי 2008 בשעה 8:22

  רק גולדבלט, כמובן

 • גולדלבט משה  ביום 10 ביולי 2008 בשעה 12:36

  למרות הלגלוג אענה לשאלה-
  כמו שאמר בגין יש שופטים בירושלים גם כמה שלא
  עסקו בהאזנות סתר ובמתן היתרים. יש גם אי אלו אישי ציבור ראויים
  וועדת בדיקה ממשלתית במקרה זה הייתה רעיון נכון
  אם לינדנשטראוס יפקיד את הנושא כולו לצוות במשרדו מבלי להשפיע על תוכן המסמך-ניחא
  החוקרים חייבים להיות בעלי גישה חופשית מנטל העבר בכל הנוגע להאזנות הסתר וזאת מבלי לפגוע כלל במבקר המדינה
  אם המבקר ייפעל באופן חסר פניות תוך שחרור נטל העבר אזי החקירה צריכה להיחשב כניצחון של השר פרידמן שלמלא יזמתו לא הייתה מתבצעת חקירה בכלל

 • דני בלוך  ביום 10 ביולי 2008 בשעה 14:42

  לפני פרידמן הנושא הועלה בכנסת והוקמה ועדת חקירה פרלמנטרית. פרידמן רק הזיק לעניין. באשר למבקר המדינה – המוסד הוא הקובע. האיש כבר התרחק מתקופת נשיאותו בבית המשפט המחוזי ואם יש מי שמסוגל לבדוק את העניין כיום זה הוא ומשרדו.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s