במדינת ההדלפות


בימים האחרונים שאלתי את עצמי מדוע משקיע שירות הביטחון הכללי מאמץ ומשאבים כה רבים בשמירה על חייו של ראש הממשלה,כאשר בישראל ניתן לחסל ראש ממשלה בקלות רבה,מבלי לירות אפילו כדור אחד.על פי הלך הרוח הרווח בתקשורת ובקרב כמה פוליטיקאים מסוימים די בכך שמשטרת ישראל,או הפרקליטות ידליפו שראש הממשלה זומן לחקירה דחופה ולאחר מכן שיספרו לעיתונאים ממש בסוד שמדובר "בחומר רציני" כדי לבסס אשמתו הציבורית בפלילים של ראש הממשלה ולהכשיר את הקרקע לדרישה להתפטרותו המידית,שכמוה כהתפטרות הממשלה ואולי גם משמעה בחירות חדשות.

 במובנים רבים חיסול מהסוג השני קשה הרבה יותר למדינה. כאשר נרצח ראש ממשלה מתמנה מיד ממלא מקום והממשלה חוזרת לתפקד מיד ואילו כאשר ראש ממשלה נחקר בפלילים, הוא מפסיק בפועל לתפקד כראש ממשלה וגורם לשיתוק המערכת הפוליטית והציבורית. אין ספק שהחדשות האחרונות מהוות בשורה טובה לחמאס, אשר יסיק בביטחון שפעולה צבאית אינה צפויה נגדו בחודשים הקרובים עקב שיתוקה של ממשלת ישראל.האם התגברות הירי אינה הוכחה לכך?

ראש הממשלה מצוי בחקירה בפרשה פלילית.עדיין אין אנו יודעים דבר על פרשה זו מאחר והראיות לא נחשפו וגם לא ייחשפו לציבור עד להגשת כתב אישום.ההדלפות מחוגי המשטרה,או הפרקליטות הטוענות בלהט כי קיימות ראיות מכריעות אינן צריכות להרשים, מאחר ויש לרחוש אמון מוגבל מאד בגופים אלו וברמתם המקצועית,מה גם שהדלפות משרתות לעתים את צורכי החקירה. 

ממה שכבר פורסם ניתן להעריך בהערכה ראשונית בלבד כי ארוכה הדרך להגשת כתב אישום בעבירות שוחד  בפרשה החדשה.מבחינה מעשית החלטה להמתין להגשת כתב אישום משמעה שייתכן ויש לראש הממשלה הרבה זמן ואם תיפול הממשלה הדבר יקרה מסיבות אחרות. כדאי לזכור בהזדמנות זו את פרשת הנשיא קצב ולדעת שבין הדרמה המיותרת  שמייצרת המשטרה בגיבוי הפרקליטות, בשלב החקירה הראשוני, ובין מה שמתרחש בהמשך אין בהכרח קשר.ייתכן כמובן שמשטרת ישראל הצליחה לא לפספס כמה ראיות מהותיות וייתכן כי הם לא מעריכים נכונה את עורמתו של הנחקר ואת העובדה שהוא כבר מצוי בחקירות זמן רב למדי ולמד לנהל את עצמו בהתאם. 

על מנת להגיע למסקנה שאולמרט אינו מתאים לכהן כראש ממשלה אין צורך,לטעמי,בחקירות פליליות.מתחילת דרכו היה ברור שלאולמרט, שזכה התפקיד במקרה,אין סדר יום, אין תוכנית מדינית וגם מלחמה בהיקף מוגבל מאד הוא אינו מסוגל לנהל.הראיונות החלולים בערב חג הפסח האחרון בהם לא אמר דבר ולא חשף שמץ של תוכנית מדינית,או כלכלית,או חברתית,רק הוכיחו שוב כי האיש הוא פוליטיקאי מעולה,בעל יכולות מרשימות בתחום ההתנהלות הפוליטית ומנהיג לא ראוי מכל בחינה אחרת. אין בכך כדי לרמוז כי האלטרנטיבות עדיפות מבחינה אישית ומבחינת הכישורים. 

קיימת בעיה "קטנה"-ראש ממשלה אינו סתם מנהיג פוליטי, הוא במידה רבה אבן היסוד של המשטר בישראל. התפטרות ראש הממשלה כמוה כהתפטרות הממשלה מנקודה זו מתחיל מו"מ קואליציוני חדש, שאם אינו עולה יפה,יש לגשת לבחירות חדשות.זו הסיבה העיקרית לכך שחוק יסוד הממשלה כולל הוראות מיוחדות בכל הנוגע לחקירה,העמדה לדין והדחה של ראש ממשלה מכהן. 

החוק ברור- רק אם הורשע ראש הממשלה בעבירה שיש עמה קלון רשאית הכנסת להדיחו ועל פי לשון החוק גם במקרה כזה היא אינה חייבת לעשות כן. ביחס לשר קיימות הוראות שונות וכהונתו נפסקת מעת שהרשע ובית המשפט קבע כי יש קלון במעשיו אולם ביחס לשרים נקבעה הלכה, העומדת להבנתי בניגוד לכוונת המחוקק,לפיה חייב ראש הממשלה להעביר מכהונתו של שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון [בג"ץ 3094/93 בעניין השר אריה דרעי] .

 טרם נקבעה נורמה להלכת דרעי ביחס לראש ממשלה מכהן ולדעתי קביעת נורמה לפיה ראש ממשלה חייב להתפטר או להשעות את עצמו [חלופה גרועה בהרבה] בשל חקירה,או אפילו הגשת כתב אישום כזו סותרת במפורש את חוק יסוד הממשלה ומנוגדת לאינטרסים קיומיים של המדינה. אני מסייג פרשנות זו שכן ניתן לחשוד שבית המשפט העליון מעוניין לקבל לידיו את הסמכות להדיח ראש ממשלה מכהן וכי העתירות לבג"ץ כבר נמצאות בהכנה.

כך או כך, למרות לשון החוק,כבר התגבשה "השקפה ציבורית", או השקפת עיתונאים בעלי אג'נדה פוליטית,לפיה במקרים מתאימים, עצם קיום חשדות כבדים לעבירות חמורות,גם בטרם הוחלט על הגשת כתב אישום ובטרם אפילו מוצתה החקירה כבר,מחייב דרישה להתפטרות שר- כך היה בפרשת  השר הירשזון. אין כל בעיה בקריאה פומבית פוליטית להתפטרות שר או ראש ממשלה,שכן קריאה,או דרישה כזו ניתן להפנות ללא כל זיקה לחשדות פליליים כלשהם.

הבעיה היא היווצרותה של נורמה שתחייב הפסקת כהונת ראש ממשלה במקרה של חקירה פלילית ובטרם גובשה אפילו טיוטת כתב אישום.החשש שלי הוא מאנלוגיה שלא תבחין בין מעמדו של ראש הממשלה למעמד שר בממשלה,על אף שקיים ביניהם הבדל ברור המוצא ביטוי בחוק יסוד הממשלה.

יש לחשוש כי בלהט היצרים הפוליטיים נקעקע את עקרונות היסוד של שיטת הממשל הפוליטית שלנו.אם די בקיום חקירה,שעל תוכנה אנו עדיין איננו יודעים דבר ממשי,על מנת להצדיק דרישה להשעיית ראש הממשלה[אפילו  ח"כ שלי יחימוביץ אינה קוראת ,בשלב זה, ליותר מכך] משמעות  הדברים כי את ממשלת ישראל בכללותה ניתן לערער לגמרי על ידי פתיחת הליך חקירה נגד ראש הממשלה.התוצאה עלולה להיות שבעתיד עלול כוח זה להוות מנוצל לרעה על ידי גורמים שבינם לבין האינטרסים של מדינת ישראל אין ולא כלום. 

אנסה לנסח את הדברים ביתר דיוק. כידוע איני נמנה כלל על חסידיו של מר אולמרט ובוודאי שאיני מעוניין שבראשות ממשלת ישראל יעמוד אדם שקיבל שוחד.מאידך אני חושש מאד כי גורלו של השלטון במדינת ישראל יהיה בידיו של גורם זר אשר מחזיק מידע מפליל נגד אישיות פוליטית וכשמתמנה אותה אישות לכהונת ראש ממשלה הוא בוחר לחשוף עובדה זו, בעיתוי הנוח לו, מטעמים אישיים ואינטרסנטיים, באופן ובזמן שיגרום לפתיחת חקירה פלילית שתביא להדחת הממשלה כולה. אי אפשר לשלול אפשרות לפיה גורם כזה יעביר מידע גם לגורמים זרים שישמחו לקבלו בתמורה נאותה והם שידאגו במועד הרצוי להם להדחת ממשלת ישראל או לשיתוקה. 

איני מקווה לשכל ישר ואחריות מצד ח"כ שלי יחימוביץ,זהבה גלאון ואופיר פינס.מדובר בשלישיית פוליטיקאים שיטחיים רודפי פרסום,שרוממות שלטון החוק בגרונם ואף על פי כן מעולם לא הייתה להם כל בעיה להאשים ולהרשיע בטרם יוגש כתב אישום ומבלי שתהיה להם כל יכולת לבחון את הראיות.דווקא בזמנים של התלהטות יצרים כדאי ורצוי להקשיב למחוקק,אשר צפה מראש את הבעייתיות בהדחת ראש ממשלה בגין עבירה פלילית וקבע הוראות מפורשות ביחס לכך-אבל מי צריך את החוק כשנלחמים למען שלטון החוק.

אין חולק כי לא רצוי שבראשות מממשלת ישראל יעמוד אדם שהנו בגדר נחקר סדרתי ואשר התנהלותו הפוליטית בעתיד הקרוב תושפע קשות מהחקירות וממה שיודלף מהן. ראוי לחתור באופן פוליטי להחלפת ראש הממשלה וראוי להבהיר לראש הממשלה שהאינטרסים של מדינת ישראל חשובים יותר משרידותו הפוליטית. מעבר לכך יש להפסיק את ההתלהמות ולאפשר למערכת הפוליטית למצוא פיתרון למשבר,אם אכן יתברר שקיימות ראיות ממשיות נגד ראש הממשלה.

כאשר כותרת רודפת כותרת וכאשר פוליטיקאים בעליי עניין מתחרים זה בזה בהעלאת דרישות מתלהמות שחלקן נובע מאינטרסים אישיים לגמרי וחלקן מרצון לפרסום,זהו הזמן שעל כל היתר להיאזר בסבלנות ולא לאפשר מצב בו ממשלת ישראל תהיה בגדר ברווז צולע שאינו מסוגל לכל החלטה.עלינו לשמור על קור רוח ולגבות את הממשלה, לא מפני שהיא ראויה לכך אלא מאחר שאסור לתת לאויבנו לנצל עוד יותר את חולשתנו. מדינת ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה את המותרות של שיתוק ממשלתה בשל חקירות משטרה.
 
 

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

תגובות

 • איריס  ביום 10 במאי 2008 בשעה 19:27

  ואם זה היה גורם ישראלי שמחזיק את המידע וקובע את העיתוי זה היה יותר טוב. נגיד איזה בנקאי מהשוק האפור. אז זה היה "אחראי" יותר או פטריוטי יותר ?

  הגורם הזר הזה היה טוב עד היום כאשר הוא בחש פה ותרם כספים. או גורם זר (נשמע קצת כמו מרגל או אויב) או "הודי חם" ששווה יותר מרבבות ישראלים סתמיים, שאין להם מיליונים לתת לאולמרט.

  אין להבחנה הזו כל יסוד לדעתי בחוק או בהגיון. לגבי השאר, אתה צודק. ה"השעיות" האלה מריחות מקומבינות דוקא מכיוון הפוך . כלומר הדיל המתבשל הוא פרישה או השעיה במקום כתב אישום (כדי לחסוך לעמישראל את עגמת הנפש והבושה). שיכהן עד שיואשם כדין ואז יעמוד לדין כאחד הבוגזלו.

  האמת שזה מתחיל לחזור על עצמו ולהתיש והאמון של הציבור במערכת החוק כבר נעלם כליל.

  הם צריכים למעט באישומים ובכותרות מפוצצות, אבל כאשר יש בשר, ללכת עד הסוף, אם יש צורך שיכהן בבית סוהר כמה שצריך. הבעיה זה ה"באמצע" הזה לא פה לא שם לא בשר לא חלב.

 • גולדלבט משה  ביום 10 במאי 2008 בשעה 19:37

  שאין לו אינטרסים ממלכתיים אלא פרטיים-זה לא ענין של דרכון
  באשר לדיל המתרקם? אני עוד לא רואהעל מה יש לעשות דיל. אין שום מידע ממשי וספקולציות למכביר.
  זו ההוכחה הטובה ביותר לטענתי -יש חקירה בשלב ראשוני וכבר בודקים איזה כלא מתאים יותר

 • דודי  ביום 10 במאי 2008 בשעה 19:38

  ראש ממשלת אירלנד, ברטי אהרן, התפטר בדיוק ביום שבו נחשפו החשדות נגד אולמרט, עקב חשדות דומים מאד.

  הוא טוען עדיין לחפותו, אך אומר שאין ברצונו להניח לבעיות האישיות שלו להעיב על ניהול המערכת הפוליטית.

  ברור שהחלפה של ראש ממשלה בטרם סיים את כהונתו אינה טובה לאינטרס הציבורי, אבל גם המשך כהונה כראש ממשלה במקביל למאבק משפטי הוא בעייתי ביותר, ודומה למצב שבו ראש הממשלה, חלילה, חולה מאד ונזקק לטיפולים תכופים וקשים.

  אין זה אומר שאם ייגש אדם ויתלונן במשטרה נגד ראש הממשלה, מייד עליו להתפטר. יש מערכת משפטית שבראשה (לעניין זה) יועץ משפטי ראשי, והם שיחליטו עד כמה יש ממש בחומר הראיות וייתנו המלצות בהתאם.

 • גולדלבט משה  ביום 10 במאי 2008 בשעה 19:58

  האם מדובר בהחלטה להגיש כתב אישום? בקביעה שמדובר בחשדות רציניים מאד. בהודעה על כוונה להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע? או בהצהרה שמדובר בחשדות שמצדיקים חקירה?
  אנו רואים כיום קריאות נוקבות להתפטרות או השעיה בטרם הוברר לנו דבר ובטרם ראינו ראיה כלשהי.
  חייב להיות קו מנחה. ברור לי שראש ממשלה לא צריך לכהן אם מוגש כתב אישום למרות החוק. ברור לי גם שאנחנו לא אירלנד-שאינה עומדת בפני איומים מידיים שיכולים להתממש בהתראה של שעות
  אגב בצרפת לא הייתה נערכת בכלל חקירה

 • דודי  ביום 10 במאי 2008 בשעה 20:29

  דווקא העובדה שאנחנו מצויים בפני איומים קיומיים, מדגישה את הנזק האפשרי מראש ממשלה שרוב זמנו מוקדש לחקירותיו.

  מעבר לכך, יש גבול עד כמה הסכנה של איום קיומי יכולה להצדיק פגיעה בסדרי החיים והשלטון. (אם להיות דמגוגי, אפשר להשתמש בה כדי לדחות לגמרי את הבחירות עד שנהיה אירלנד. הרי ברור שחילופי שלטון, גם במועדם, אינם עוזרים להתמודדות עם איום קיומי).

  אכן ראש ממשלה צריך להתפטר אם מוגש כתב אישום, אף אם החוק אינו דורש זאת. האם ייתכן שבנסיבות מסוימות עליו להתפטר או להיבצר גם לפני שגובש כתב האישום? לדעתי בהחלט כן, אם כי לא על כל חקירה.

  המצב בצרפת בעייתי בהחלט לדעתי, הוא פתח לשחיתות ונשיאי צרפת לדורותיהם עברו בפתח הזה פעמים רבות. אני לא חושב שכדאי לקחת דוגמה מהם בעניין זה.

 • יוסי  ביום 10 במאי 2008 בשעה 21:08

  כל העולם וגם רבים מצדיקי הדור יאמרו שזה בכדי ל… בכל מקרה יקשרו לזה את עניין אולמרט. חלק מהצדיקים למשל דן מרגלית עברו תהפוכות עצומות ביחסיהם לאולמרט. חלק כמו לפיד שר משפטים לשעבר, לא עברו שום תהפוכה כך שקשה מאוד לדעת איך וכיצד יגיבו מערכות התקשורת הישראליות. בכל מקרה כאן זה לא אירלנד ועוסקים באמת בדיני נפשות. ברור שאולמרט כרגע אינו יכול להחליט שום החלטה משמעותית משום שכל החלטה משלום והחזרת ישראל לקו הירוק עד ל… לא תראה ולא תישקל באור עיניני לא בהתחלה ולא בתכנון ולא בביצוע ולא בתוצאות ולא ביחסי הציבור ותגובות העולם.
  גרוע מכך, מה נעשה אם המודעין האירני שלפחות טוב כמו הישראלי יגלה דברים כאלו על מנהיגים ישראליים ויסחוט אותם באלף ואחת דרכים – מישהו בטוח שזה לא קורה עכשיו? ום מישהו יגיד שהוא בטוח במאה אחוז שזה לא קשור בשירותי מודיעין של מדינות זרות. מי יאמין לו?
  בקיצור אולמרט חייב ללכת הוא משרת ציבור, בתנאים מצויינים וזאת על מנת לתת שירות הכי טוב שאפשר. עכשיו הוא נגוע ואיכות השירות שלו פגומה זה שהיא פגומה בטוח ב 100% השאלה מה עוצמת הפגימה אבל עצם הדיון במידת העוצמה הנו ספין.האם תסכים שמי שמשרת אותך בבית קפה יהיה נגוע? למה תסכים שמי שמשרת אותך בבנין ראש הממשלה יהיה נגוע?

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s